O-STA

Evropski dan potrošnikov

Ob letošnjem svetovnem in evropskem dnevu potrošnikov, ki ga obeležujemo 15. marca, sta v ospredju varstvo potrošnikov in uveljavljanje pravic potrošnikov v času krize. Gospodarska kriza, naraščanje cen osnovnih potrošniških dobrin in negotovost na trgu dela imajo namreč pomembne posledice za potrošnike. Pred oblikovalci politik na področju varstva potrošnikov je pomemben izziv: zajezitev prezadolženosti in finančne izključenosti potrošnikov.

Kako sedanje razmere vplivajo na potrošnike in kaj je mogoče narediti za izboljšanje položaja, je tema osrednje evropske potrošniške konference v Solunu v Grčiji, ki jo danes, 14. marca, gostita Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) in grški center za varstvo potrošnikov KEPKA. https://www.facebook.com/pages/European-Consumer-Day-EESC/198776793476096

Več informacij: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-consumer-day-2014

Pravice danes

V Evropski uniji danes živi in dela več kot 500 milijonov potrošnikov, ki iščejo najboljšo ponudbo, kakovost ter ceno izdelkov in storitev. Pričakujejo natančne informacije o izdelkih in storitvah, ki jih kupujejo, in zanesljivo zaščito svojih pravic. Njihove odločitve pri nakupih vplivajo tudi na inovacije, učinkovitost in gospodarsko rast. Enotni (notranji) trg Evropske unije je med največjimi potrošniškimi trgi na svetu. Posameznikom in podjetjem omogoča prosto trgovanje prek državnih meja vseh članic EU, pa tudi Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice. Vsem potrošnikom v EU zagotavlja široko ponudbo, fleksibilnost, kakovost in ugodne cene. Glavna naloga politike EU je potrošnikom pomagati kar najbolje izkoristiti te možnosti. Poleg tega podpira tudi gospodarsko rast in družbene spremembe. Prihodek iz zasebne potrošnje pomeni kar 56 % BDP Evropske unije. Če potrošnikom omogočimo aktivno vlogo na enotnem trgu, lahko okrepimo gospodarsko rast in EU pomagamo pri izhodu iz krize.

Varstvo potrošnikov na ravni EU ima štiri glavne cilje, in sicer:

- zaščititi potrošnike pred resnim tveganjem in nevarnostjo za posameznike, za katero je potrebno ukrepanje na skupni ravni;

- omogočiti potrošnikom, da se lahko odločajo na podlagi jasnih, točnih in doslednih informacij;

- varovati pravice potrošnikov in jim omogočiti hitre in učinkovite načine reševanja sporov s trgovci in

- prilagoditi varstvo pravic potrošnikov gospodarskemu in družbenemu razvoju, zlasti na trgih hrane, energije, financ, prometa in digitalnih storitev.

Politika EU glede varstva potrošnikov se redno posodablja in tako sledi družbenemu, gospodarskemu in okoljskemu razvoju ter vključuje najnovejša znanstvena dognanja. Evropska komisija predlaga nove predpise po oceni učinka in obsežnem posvetovanju z najpomembnejšimi deležniki. Zakonodaja EU zagotavlja vsem potrošnikom osnovno raven zaščite, ne glede na to, od kod prihajajo in katera nacionalna zakonodaja se v njihovem primeru uporablja. Način varstva potrošnikov pa se med državami članicami razlikuje: pri prenosu direktiv EU v nacionalno zakonodajo se lahko države odločijo, da bodo presegle osnovne zahteve iz predpisov EU. Nekateri najpomembnejši predpisi o varstvu potrošnikov so že popolnoma usklajeni, denimo zakonodaja o nepoštenih poslovnih praksah ali pravica o odstopu od prodajne pogodbe na daljavo v 14 dneh po njeni sklenitvi.

EU si skupaj z nacionalnimi organi prizadeva za pravilno izvajanje in uveljavljanje zakonodaje o varstvu potrošnikov. Trgovci, ki ne spoštujejo veljavne zakonodaje, tako denimo tvegajo kazen.

Več o pravicah: http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm .

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/index_sl.htm