O-STA

ZELENO PERO - pod okriljem društva Planet Zemlja je danes potekalo prvo državno tekmovanje za priznanje Zeleno Pero.

Tekmovanje v pripravi novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave in varovanja okolja se je pričelo s šolskim tekmovanjem, ki je potekalo v začetku februarja 2014. Izmed 367 prijavljenih dijakov in učencev se je na državno tekmovanje uvrstilo 79 dijakov in učencev, ki so dosegli zahtevani kriterij min. 80% točk. Po končanem tekmovanju je bilo pravočasno oddanih 70 prispevkov.

Ocenjevalno komisijo, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja okoljevarstva, novinarstva ter prosvete, sedaj čaka zahtevno in odgovorno delo, saj so prispevki že na šolskem delu tekmovanja izkazovali izjemno angažiranost in motivacijo mladih za okoljsko izražanje. Rezultati državnega tekmovanja bodo znani in objavljeni na www.planet-zemlja.org najkasneje 28. 3. 2014, svečana podelitev priznanj, katere se bo udeležil tudi šolski minister dr. Jernej Pikalo, pa bo potekala na svetovni dan zemlje, 22. aprila 2014 na Gospodarskem razstavišču Ljubljana

S projektom želi društvo Planet Zemlja mlade spodbuditi k aktivnemu raziskovanju lokalnega okolja in seznanjanju z okoljsko problematiko ter s tem spodbuditi zavest, da lahko tudi sami sodelujejo pri pozitivnih spremembah v svojem kraju. V okviru šolskega tekmovanja so pripravili prispevke, ki so jih izražali skozi različne novinarske žanre, pisali pa so o aktualnih okoljevarstvenih problematikah. Priprave so bile zelo aktivne, saj je bilo potrebno veliko raziskovalnega dela, opravljenih pa je bilo tudi nekaj intervjujev s strokovnjaki.

Cilji tekmovanja so predvsem širjenje in poglabljanje znanja iz okoljevarstva, ekologije in načel trajnostnega razvoja, informiranje in osveščanje o pomenu razumevanja narave, njenih procesov ter zakonitosti, varovanja narave in lokalnih okoljskih težavah ter popularizacija trajnostnega odnosa do okolja. "Prav je da mladi spoznajo, da so sestavni del družbe, da torej njihovo mnenje šteje in z njim lahko vplivajo", je povedala predsednica društva Planet Zemlja Irena Mraz. Tudi zato so v društvu vzpostavili elektronski medij mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org, kjer redno objavljajo prispevke učencev in dijakov ali vzgojiteljev otrok v vrtcih.