O-STA

Promethean ACTIVboard: (R)evolucija v izobraževalnih sferah

Časi zelene table in krede počasi minevajo, na dan pa prihajajo bolj ali manj sveže zamisli, podkrepljene z napredno tehnologijo, ki bodo dodobra popestrile učne ure z interaktivnostjo. Najnovejši produkt tako predstavlja tabla ACTIVboard, ki v kombinaciji s projektorjem in računalnikom lahko popolnoma nadomesti vse dosedanje učne pripomočke, od klasične table, projektorja pa do prenosnega računalnika.

Gre za posebno tablo različnih dimenzij, ki je prekrita s slojem nevidne mreže, občutljive na spremembe elektromagnetnega polja. Tablo preko serijskega priključka priklopimo na računalnik, slednjega pa na projektor, ki sliko prikaže na tabli. S priloženim svinčnikom prevzamemo popoln nadzor nad vsebino in interaktivnostjo. Za razliko od ostalih rešitev ta ne zahteva posebnega znanja uporabe računalniških tehnologij, tako da je prehod na novo delovno napravo neverjetno lahek in hiter. Za vso funkcionalnost poskrbi programska oprema ACTIVstudio, katere sestavni del je enostaven uporabniški vmesnik, zelo podoben tistim, ki jih zasledimo v najbolj razširjenih grafičnih programih. ACTIVstudio poskrbi za vse efekte, kot so povečave skic, dodatno označevanje, dopisovanje in celo prepoznavanje pisave. Program je podkrepljen z vmesniki za poučevanje matematike, tujih jezikov, skratka vseh snovi, ki so jih učitelji do sedaj podajali na klasičen in ne preveč zanimiv način. Veliko vlogo zagotovo igrajo triki za dvig koncentracije učencev. To so video in zvočni posnetki, izpostavljanje in prekrivanje določenih vsebin, ki pristno simulirajo učinek odrskega zastora. Tipičen primer je zabavno učenje tujih jezikov, kjer moramo v tekst vstaviti glagol v pravilni obliki. S svinčnikom napišemo odgovor na pravilno mesto, kjer se po želji, s prepoznavanjem pisave naš vnos primerja s pravilnim odgovorom. Vse naše delo, ki smo ga izvedli na tabli, je mogoče izvoziti v ostale programe, med katerimi je najbolj zanimiv izvoz v predstavitveni program PowerPoint. Učenci lahko tako usvojeno snov doma dodatno preletijo, dopolnijo in tako nadgradijo usvojeno znanje.

Poleg same table je mogoče dokupiti tudi manjše ročne tablice s priloženim pisalom, ki prav tako komunicirajo s programskim orodjem ACTIVstudio, naloženim na našem računalniku. Učitelj si lahko na tak način snov že vnaprej pripravi doma ter jo predstavi v učilnici in s pomočjo učencev ob razlagi interaktivno dopolnjuje. Pa naj še kdo reče, da učenje ne zna biti tudi prav zabavno početje!