O-STA

Sberbank Europe AG prejela prvo sindicirano posojilo

Sberbank Europe AG oznanja podpis prvega sindiciranega posojila v protivrednosti 350 milijonov EUR.

Nekatere od najuglednejših mednarodnih bank so skupaj oblikovale sindicirano posojilo za določen čas za Sberbank Europe AG. Posojilo ni zavarovano in je odobreno na samostojni podlagi, brez jamstva matične banke. Posojilo je odobreno za čas 364 dni z odplačilom v enkratnem znesku ob zapadlosti, obrestuje pa se po meri Euribor + 60 bazičnih točk. Sindicirano posojilo bo porabljeno za splošne korporativne namene, natančneje za podporo nadaljnjemu razvoju poslovanja Sberbank Europe v srednji in vzhodni Evropi.

Vpisani znesek je presegel znesek posojila že v fazi "senior". Posojilo, ki je bilo dano v splošno sindiciranje konec februarja 2014, je trg pozitivno sprejel. "Uspeh te uvodne transakcije poudarja odlične odnose in zaupanje, ki vladajo med Sberbank Europe in finančnimi ustanovami z vsega sveta," je povedal Mark Arnold, predsednik uprave Sberbank Europe AG. "Posojilo bo v podporo naši strategiji rasti in bo porabljeno za refinanciranje našega rastočega posojilnega portfelja v segmentu podjetij." Dunajski sedež Sberbank Europe bo deloval kot osrednje vozlišče za velike korporativne stranke, ki bo povezovalo znanja in izkušnje ter upravljanje odnosov s strankami.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, Citi, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., J.P. Morgan Limited, Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation in UniCredit Bank Austria AG so dobili mandat za organizacijo in vodenje knjige sindiciranja. Société Generale se jim je pridružila kot banka organizatorka, BNP Paribas pa kot banka so-organizatorka; Credit Suisse AG, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Sberbank of Russia in UBS Limited so se pridružile kot vodilne managerke. Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft in ING Bank N.V. so delovale kot sodelujoče koordinatorke. Barclays Bank PLC je bila dokumentacijski agent, ING Bank N.V. pa agent za stike z javnostjo. Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxemburg bo delovala kot kreditni agent.

____________________________________________________________________________

Sberbank Europe AG

Sberbank Europe AG je odvisna družba Sberbank of Russia in ima sedež na Dunaju. Upravlja bančno mrežo devetih univerzalnih bank v osmih državah Srednje in Vzhodne Evrope: na Slovaškem, Češkem, Madžarskem, Hrvaškem, v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Ukrajini. Skupina obsega 280 poslovalnic in zaposluje okoli 4.500 ljudi (na dan 31. 12. 2013). Sberbank Europe svojo bančno dejavnost usmerja na velika podjetja, majhna in srednja podjetja ter posameznike, ukvarja pa se tudi s projektnim financiranjem in referenčnim poslovanjem.

Spletna stran: www.sberbank.at

Kontaktna oseba

LEON ŠIKOVEC

Tel.: 01/ 53 07 606

Elektronski naslov: leon.sikovec@sberbank.si

ali modra številka: 080 22 65

Spletna povezava: www.sberbank.si