O-STA

Sberbank d.d. preimenovana v N Banko d.d., imenovan nov Nadzorni svet

Na skupščini delničarjev Sberbank banke d.d., ki je potekala v ponedeljek, 11. aprila, je bila sprejeta sprememba statuta o preimenovanju v N Banko d.d., imenovani pa so bili tudi novi člani Nadzornega sveta banke.

Uprava banke je na zahtevo edinega delničarja NLB d.d. včeraj sklicala 54. redno skupščino delničarjev. Na njej so sprejeli spremembo statuta o preimenovanju - ime delniške družbe se tako po novem glasi N Banka d.d., Ljubljana (skrajšano: N Banka d.d.). Prej zeleno obarvana podoba se spreminja v modro (priložena ilustracija). Novo ime N Banka bo v veljavi do integracije banke v NLB.

Skupščina se je tudi seznanila s prenehanjem funkcije dosedanjih petih članov Nadzornega sveta banke ter za štiriletni mandat imenovala nove člane: Andreja Lasiča, Vesno Vodopivec, Uršulo Kovačič Košak, Igorja Zalarja in Damirja Kudra. Vsi so zaposleni v NLB. Nadzorni svet je sicer 6-članski, v njem ostaja članica Nataša Pukl.

Novoimenovani Nadzorni svet se je prav tako že včeraj sestal na konstitutivni seji in na njej za predsednika imenoval Andreja Lasiča; za namestnico predsednika pa Uršulo Kovačič Košak. Prav tako je imenoval člane odbora za revizijo in odbora za imenovanja.

"Že na začetku marca smo z vstopom NLB v lastniško strukturo odslej N Banke strankam po večdnevni negotovosti zagotovili nemoteno poslovanje in hkrati poskrbeli za stabilnost bančnega sektorja v državi, danes pa je bil narejen še korak dlje. S spremembo statuta in imenovanjem novega Nadzornega sveta smo postavili temelje za začetek pospešene integracije, pri čemer je prva prioriteta, da stranke poslujejo kot so vajene, s čim manj spremembami in ohranimo najvišji možen nivo njihovega zadovoljstva, hkrati pa jim čim prej ponudimo v uporabo vse storitve in produkte, ki jih dodatno omogoča NLB," je ob tej priložnosti dejal Andrej Lasič, novi predsednik Nadzornega sveta N Banke.

N Banka je članica NLB Skupine, vodilne bančne in finančne skupine s sedežem in ekskluzivnim strateškim interesom v Jugovzhodni Evropi, ki jo tako po novem poleg matične NLB d.d. sestavlja še osem hčerinskih bank na šestih trgih v regiji. NLB Skupina je likvidnostno ter kapitalsko zelo močna in tako trdna opora novi članici, katere poslovanje se je s spremembo lastništva stabiliziralo. Za stranke so ostale nespremenjene vse dosedanje pogodbe in storitve, uživajo pa že prve koristi članstva v sistemsko pomembni regijski bančni instituciji - brezplačno jim je na voljo široka mreža bankomatov NLB Skupine.

Kontaktni osebi:

N Banka:

Leon Šikovec

Tel.: 01/ 53 07 606

NLB d.d.

Mojca Strojan

Tel.: 031 684 230