O-STA

ZELENO PERO - Znani prvi prejemniki srebrnih in zlatih priznanj prvega državnega tekmovanja za Zeleno Pero

Znani so rezultati državnega tekmovanja v pripravi novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave in varovanja okolja, ki je potekalo 18. 3. 2014. Tekmovanje je v organizaciji društva Planet Zemlja v letu 2013/2014 potekalo prvič, nad odzivi šol ter predvsem angažiranostjo in motivacijo mladih za okoljsko izražanje, pa so v društvu več kot zadovoljni.

V okviru državnega tekmovanja je bilo pravočasno oddanih 73 prispevkov, ki jih je strokovna ocenjevalna komisija v sestavi strokovnjakov s področja okoljevarstva, novinarstva ter prosvete, točkovala z vidika vsebinskih, strokovnih, stilskih in inovacijskih učinkov. Tekmovanje je potekalo v treh kategorijah in sicer osnovne šole 2. triada, osnovne šole 3. triada ter srednje šole. V prvem letu tekmovanja za priznanje Zeleno pero so največ točk in s tem zlata priznanja, osvojili naslednji učenci in dijaki:

Zlato priznanje za Zeleno pero 2013/2014 v kategoriji osnovne šole 2. triada:

Ana Stergar, OŠ Hinka Smrekarja Ljubljana

Zlato priznanje za Zeleno pero 2013/2014 v kategoriji osnovne šole 3. triada:

Klara Gajšek, OŠ Trbovlje

Tia Senekovič, OŠ Pesnica pri Mariboru

Zlato priznanje za Zeleno pero 2013/2014 v kategoriji srednje šole:

Nejc Novak, Gradbena šola in gimnazija Maribor

Eva Kržišnik, Škofijska klasična gimnazija Ljubljana

"Zmagovalni prispevki so po mnenju strokovne komisije odražali smisel mladih avtorjev za opazovanje okolja, željo po raziskovanju in navdih za inovativnost. Z nekaj dodatne motivacije in usmerjanja s pomočjo mentorjev, pa se nam v prihodnosti obeta generacija odličnih mladih eko novinarjev," je povzela mnenje komisije predsednica društva Irena Mraz.

Učenci in dijaki, ki so dosegli minimalno 70% točk bodo prejeli srebrna priznanja za Zeleno pero 2013/2014. Svečana podelitev priznanj, katere se bo udeležil tudi šolski minister dr. Jernej Pikalo, bo potekala na svetovni dan zemlje, 22. aprila 2014 na Gospodarskem razstavišču Ljubljana. Rezultati tekmovanja so objavljeni na

http://www.planet-zemlja.org/tekmovanje-za-priznanje-zeleno-pero/

S projektom želi društvo Planet Zemlja mlade spodbuditi k aktivnemu raziskovanju lokalnega okolja in seznanjanju z okoljsko problematiko ter s tem spodbuditi zavest, da lahko tudi sami sodelujejo pri pozitivnih spremembah v svojem kraju. V okviru šolskega tekmovanja so pripravili prispevke, ki so jih izražali skozi različne novinarske žanre, pisali pa so o aktualnih okoljevarstvenih problematikah. Priprave so bile zelo aktivne, saj je bilo potrebno veliko raziskovalnega dela, opravljenih pa je bilo tudi nekaj intervjujev s strokovnjaki.

Cilji tekmovanja so predvsem širjenje in poglabljanje znanja iz okoljevarstva, ekologije in načel trajnostnega razvoja, informiranje in osveščanje o pomenu razumevanja narave, njenih procesov ter zakonitosti, varovanja narave in lokalnih okoljskih težavah ter popularizacija trajnostnega odnosa do okolja. "Prav je da mladi spoznajo, da so sestavni del družbe, da torej njihovo mnenje šteje in z njim lahko vplivajo", je še povedala predsednica društva Planet Zemlja. Tudi zato so v društvu vzpostavili elektronski medij mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org, kjer redno objavljajo prispevke učencev in dijakov ali vzgojiteljev otrok v vrtcih.

Za morebitne objave se vam najlepše zahvaljujemo.

O društvu Planet Zemlja

društvo Planet Zemljaže sedmo leto deluje na področju osveščanja javnosti o pomenu odnosa vsakega posameznika do okolja, komuniciranja okoljskih tem z najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo strokovnjakov skozi različne projekte in dogodke. Leta 2010 je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, leta 2013 pa tudi po Zakonu o varovanju okolja.

Društvo Planet Zemlja

www.planet-zemlja.org

zelenopero@planet-zemlja.org