O-STA

Zaznavanje botnetov znotraj mobilnih omrežij s pomočjo senzorjev (XLAB)

Konferenca APWG eCrime Sync-Up, 1-4 april, 2014

V okviru konference eCrime Sync-Up, ki bo letos potekala v NATOvi šoli v Oberammergau, v Nemčiji, bodo podana nova dognanja s področja prepoznavanja in preprečevanja zlonamerne programske opreme - predmet raziskav evropskega projekta ACDC (Advanced Cyber Defence Center). Tako bodo v sredo, 2.4. raziskovalci iz podjetja XLAB v okviru projekta predstavili sistem za odkrivanje botnetov znotraj mobilnega omrežja (Mobile Botnet), zaznavanje možnih zlorab omrežja na podlagi senzorjev in obveščanju končnih uporabnikov preko centralnega sistema (Central Clearing House).

Cilj konference je oblikovati strategijo za nadzor in lažje obvladovanje kibernetskega kriminala na podlagi analiz. Vzpostavljen bo dialog med raziskovalnimi ustanovami, industrijo, organi kazenskega pregona, NATOm, Evropsko komisijo in nevladnimi organizacijami. Na tridnevnem srečanju bo 25 strokovnjakov iz 12 držav predavalo o rezultatih najnovejših raziskav s področja prestrezanja kibernetskega kriminala, digitalne forenzike in okrevanja informacijskih sistemov, predstavljena bo tudi analiza kibernetskih napadov v kriznih razmerah (Ukrajina).

Več informacij o dogodku, predavanjih in delavnicah je dostopnih na spletni strani: http://ecrimeresearch.org/events/eCRSyncup2014/