O-STA

Prihodnje generacije na Svetovni dan Zemlje

Društvo Planet Zemlja ob svetovnem dnevu zemlje že tradicionalno izvaja podelitev priznanj in nagrad sodelujočim v vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec. Gre za natečaj, skozi katerega društvo mladim ponuja novo znanje s področja ekologije in sorodnih ved, to pa izvaja v obliki predavanj, delavnic, raziskovalnih izzivov in praktičnih izkušenj na terenu. Letos se je v natečaj aktivno vključilo 118 zavodov, ti pa so izvedli prek 254 projektov v prek 273 skupinah.

Prireditve ki bo potekala na svetovni dan zemlje, 22.4.2014 na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, se bo letos prvič udeležil minister za izobraževanje, znanost in šport.

Letošnji odziv zavodov velja za rekordnega, saj predstavlja kar dobrih 60% prijav več kot v povprečju v preteklih šolskih letih. Natečaj je odprt za vse zainteresirane vzgojno-izobraževalne zavode in sodelovanja ne pogojuje z ničemer, tudi s plačilom pristojbine ne. Gre za natečaj, v katerem lahko sodelujejo vse osnovne šole, srednje šole (tako javne kot tudi zasebne) in vrtci (tako javni kot tudi zasebni). Ti znotraj natečaja pridobivajo dodatno znanje skozi projekte, ki so primerni za različne starostne skupine, obravnavajo različne teme, projekti pa se izvajajo v različnih oblikah. Tako so med 19. projekti, ki jih je izobraževalnim zavodom letos ponudilo društvo Planet Zemlja tudi taki, ki obravnavajo področje zdravja, prehrane, vpliv toksinov, podnebnih sprememb, moči narave, izročilo priprave kruha, pomen lokalne samooskrbe, odnos do narave, pomen opazovanja okolja in možnosti vpliva na odločitve in drugi.

Več informacij je na voljo na naslovu info@planet-zemlja.org ali 01 620 25 22.