O-STA

Zeleni turizem deluje!

5. EKO KONFERENCA - ZELENI TURIZEM DELUJE

23. april 2014, Gospodarsko razstavišče, dvorana Povodni mož

Včeraj se je na Gospodarskem razstavišču zaključila 5. Eko konferenca, dvodnevni dogodek ob Dnevu Zemlje, ki ga vsako leto organizira društvo Planet Zemlja. Drugi dan je bil v znamenju trajnostnega turizma. Cilj organizatorjev je bil prepričati, da Zeleni turizem deluje, zato so na dogodek povabili mnoge soustvarjalce slovenskega tranostnega turizma na državni, regionalni in lokalni ravni. K organizaciji sta letos pristopila Javna agencija SPIRIT Slovenija in Zavod tovarna trajnostnega turizma - GoodPlace.

Namen konference je bil združiti poglede in izkušnje v slovenskem zelenem turizmu in predvsem oceniti izzive ob uvajanju in uresničevanju trajnosti. Zeleni turizem deluje s posluhom in ob tesnem sodelovanju vseh deležnikov v turizmu. Na predstavitvah in zelenih omizjih so zato sodelovale tako destinacije kot turistični ponudniki. V ospredju je bila cela vrsta dobrih praks. V Sloveniji je vedno več uspešnih turističnih ponudnikov, ki v veliki meri ali v celoti poslujejo in živijo po trajnostnih načelih, prijaznih ne le okolju in naravi, ampak tudi zaposlenim in lokalni skupnosti. Skupna točka teh ponudnikov je dobra zgodba, ki temelji na družinski ali lokalni tradiciji. Prav to je eden od temeljnjih stebrov in vrednot trajnostnega turizma, ki ščiti, ohranja in oživlja lokalno kulturo - njene običaje, stare obrti, zgodovinsko zapuščino, gastronomsko dediščino in ljudsko izročilo.

Zeleni turizem deluje z vizijo. Vedno večji del investitorjev novih namestitvenih objektov se odloča za energijsko učinkovite zgradbe ter okolju in človeku prijazne materiale. V svojo ponudbo vključujejo vedno večji del lokalnih pridelkov in s tem v turizem uspešno vključujejo lokalne kmete. Pomena in prednosti zdrave hrane se zavedajo tudi veliki ponudniki, kot je denimo Sava Turizem, ki temu posveča vedno več pozornosti. Trajnostno turistično ponudbo povezuje, razvija, usmerja in promovira tudi vedno več destinacijskih organizacij. Konferenca je pokazala, da se prizadevanja v veliki meri odražajo v programih mehke mobilnosti. Svojo zgodbo je predstavila občina Ljubljana, prejemnica nagrade Evropskega tedna mobilnosti. O načrtih so spregovorili tudi predstavniki turizma Gorenjske regionalne destinacijske organizacije, ki turistične produkte uspešno povezujejo s Potniškim prometom Slovenskih železnic.

V okviru 5. Eko konference je potekala tudi razglasitev Snovalcev 2014 in vsi trije glavni nagrajenci so po vsebini in izvedbi trajnostno naravnani. Garden village Bled (prijavitelj: Barbara Kokelj s.p.) je inovativen ekološko-turistični produkt, ki nastaja na območju opustele blejske vrtnarije. Gozdni selfness (prijavitelj: LTO Laufar Cerkno) elemente selfnessa, kot so fizična aktivnost, sprostitev in samozdravljenje, prenaša v odprte prostore, v naravo, kjer vladajo naravni elementi in materiali. Trnič na vsako mizo (prijavitelj: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik) je projekt, ki si zavzema za promocijo in širitev pastirskega okrašenega sirnega hlebčka z Velike planine nad Kamnikom.

Zaključki pregleda trajnostne ponudbe so tako nedvomno pozitivni, kar pa seveda ne pomeni, da ni prostora za razvoj in izboljšave. Ključne ovire, kot jih zaznavajo ponudniki, so na eni strani administrativne in finančne narave, na drugi strani pa gre za nerazumevanje specifičnosti razvoja trajnostne ponudbe, kar je velikokrat posledica premalo tesnega sodelovanja ključnih državnih resorjev. Zato je ena od zaključnih pobud, ki je nastala v okviru konference prav potreba po aktivnem reševanju tega problema z željo po močnejši podpori vseh nacionalnih struktur.

Prostor za izboljšave se kaže tudi na področju osveščanja in izobraževanja. Mnogi turistični ponudniki imajo potrebo po dodatnih izobraževanjih, tako s področja razvoja in oblikovanja zelenih turističnih produktov kot s področja komunikacije in trženja zelenih vsebin. Zeleni turizem namreč deluje na dotik, zato mora gost v vseh fazah nakupnega procesa poznati in na lastni koži občututi prednosti zelenega turizma.

5. Eko konferenca je prinesla tudi konkretno pobudo oblikovanja družbeno odgovorne promocijske akcije na nacionalni ravni. Akcijo Keep Slovenia Green je komunikacijsko zasnovala Agencija za marketing v turizmu Nea Culpa in temelji na eni ključnih slovenskih naravnih vrednot - gozdu. 40 % slovenskega gozda je pred kratkim hudo prizadel žled. Ideja želi povezati mnoge slovenske turistične destinacije in ponudnike. Njen namen je turistom v Sloveniji omogočiti aktivno in odgovorno vključevanje v lokalno okolje in s tem vzpostavitev močnejše čustvene vezi s Slovenijo. Prav to je namreč ključ do zvestih gostov in do ambasadorjev slovenskih destinacij ter turistične ponudbe.

--
Peta mednarodna dvodnevna
EKO KONFERENCA 2014
23.4.2014, Gospodarsko razstavišče Ljubljana
www.eko-konferenca.org
www.planet-zemlja.org
www.goodplace.si
Ker nam ni vseeno!