O-STA

Podeljena priznanja 'Zemljo so nam posodili otroci'

Na letošnji prireditvi ob dnevu zemlje, je društvo Planet Zemlja podelilo osem priznanj v okviru projekta Zemljo so nam posodili otroci, ki pod častnim pokroviteljstvom vsakokratnega predsednika Republike, poteka že od leta 2006.

Letošnji nagrajenci so:

V kategoriji: ODNOS DO OKOLJA

Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti: vsi dobro poznamo nacionalne akcije čiščenja in popisovanja divjih odlagališč v Sloveniji. Številni med nami so v svojih okoljih pri njih tudi sodelovali. A ko ugasnejo medijske luči, se preveč pogosto zgodi, da take akcije nimajo dolgoročnih učinkov. Niso pomembne enkratne, še tako množična akcije, temveč kontinuirana skrb za okolje. Dijaki Šolskega centra Velenje, Šole za storitvene dejavnosti so se lotili na novo popisati divja odlagališča v Saleški dolini ter odločili svoje ugotovitve predati pristojnim. Za to si zaslužijo priznanje v kategoriji odnos do okolja.

V kategoriji: NAJBOLJŠA NOMINACIJA

Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja: Šolski center Celje je stari znanec komisije. Še vsako leto so pripravili nominacijo, ki je bila nagrajena. Letos so bili njihovi učenke in učenci še posebej kreativni in so jo izdelali tudi iz okolju prijaznih materialov. Komisija podeljuje naziv najboljše nominacije, nominaciji podjetja Fitmedia, ki jo je izdelal Šolski center Celje.

V kategoriji: NAJBOLJ AKTIVNA ŠOLA

OŠ Horjul: Konkurenca kategorije za najbolj aktivno šolo je vedno zelo ostra. Tokrat se je komisija odločila za šolo, ki je v tem letu uspela ne samo s programi osveščanja in izobraževanja. Uspela jim je celovita energetska prenova šole, ki že prinaša konkretne rezultate pri porabi energentov. Učenci OŠ Horjul so pripravili odločno nominacijo, ki vsebuje tudi dobre opise vseh njihovih dejavnosti, zato si po mnenju komisije letos zasluži naziv najbolj aktivne šole, OŠ Horjul.

V kategoriji: OSVEŠČANJE

Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola: Osvečeni lahko storimo več, zato je to področje še posebej pomembno. Komisija ceni nabor zanimivosti o odpadkih in vsakoletno izvedbo že tradicionalnih ekofestivalov z namenom osveščanja javnosti, ki so ga pripravili v nagrajeni nominaciji. Širiti znanje, osveščati in se medsebojno spodbujati pri varovanju okolja, je ključnega pomena, da pri tem uspemo. Če pri tem učenci izdelajo še zelo zanimiv strip, je uspeh projekta med mladimi skoraj zagotovljen. Učenci Šolskega centra Velenje, Elektro in računalniške šole so v teh letih vložili v projekt Ekofestivala veliko dela, zato si zaslužijo nagrado za osveščanje javnosti.

V kategoriji: ODNOS DO ZEMLJE

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik in Občina Hrastnik: Ravnanje z odpadki je izjemno pomembno področje, ki opredeljuje naš odnos do zemlje. Nagrajenci so izvedli na svojem področju obsežno anketo o navadah in ravnanju z odpadki, v nominaciji prikazali dejavnosti občine za ohranjanje okolja in izdelali serijo fotomontaž ki osveščajo ljudi o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki. Zato se je komisija odločila podeliti nagrado za kategorijo kakovostnega odnosa do zemlje Občini Hrastnik in OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik.

V kategoriji: OHRANJANJE NARAVE

OŠ Dobrova in društvo Ajda: Naravno pridelana hrana in samooskrba Slovenije s hrano sta eni od najbolj perečih vprašanj sedanjosti. Tudi na tem področju pa obstajajo zgledi, ki nam jasno kažejo pot. Zelo domiselna nominacija ki ponazarja različne aspekte ohranjanja narave je komisijo prepričala, da si za ohranjanje tradicije v pridelavi hrane, društvo Ajda in OŠ Dobrova zaslužita nagrado v kategoriji ohranjanje narave.

V kategoriji: VAROVANJE OKOLJA

Gimnazija Kranj in Goodyear Dunlop Sava Tyres: Projekt, ki ga je komisija izbrala za nagrado v kategoriji varovanje okolja, se je začel pred tremi leti in je bil sprva zasnovan kot regionalni projekt, ki je na pobudo gospodarske družbe združeval 13 organizacij, ki so našle skupen interes v osveščanju javnosti o pomenu ohranjanja okolja. V tem času je prerasel regionalne okvirje, saj se mu pridružuje vedno več šol in organizacij. V letu 2013 jih je pri projektu Pozo(ni) na okolje sodelovalo že 44. Zato je komisija mnenja, da si v kategoriji varovanje okolja nagrado zaslužita družba Goodyear Dunlop Sava Tyres in Gimnazija Kranj, ki je pripravila tudi nominacijo.

V kategoriji: ABSOLUTNI ZMAGOVALEC.

Dijaški dom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina: Varovanje okolja se začne in konča s konkretnimi dejanji. Najpomembnejše merilo takih dejanj pa je, da tudi drugim dokažejo, kako malo je potrebno za to, da za okolje storimo nekaj dobrega. Potrebna je le dobra, sveža ideja in energija, da jo uresničimo. Ponovna uporabo starih dežnikov in njihova predelava v nakupovalne torbice je ena takih idej. Preprosto dejanje, ki pomaga reševati pereč okoljski problem plastičnih vrečk, ki jih večina ljudi še vedno uporabi le enkrat. Našli so material za ponovno uporabo in nov uporaben izdelek, ki sta kompatibilna. Učenci Dijaškega doma srednje šole Ajdovščina so tudi nominacijo pripravili na izjemno izviren in z izdelkom usklajen način, ki pritegne pozornost in nam resnično daje praktičen zgled. S projektom so pripomogli tudi k boljšim vezem med dijaki in pedagoškim osebjem, zato je komisija mnenja, da si zaslužijo naziv zmagovalca akcije.

O PROJEKTU:

"Zemljo so nam posodili otroci"

Gre za vseslovenski raziskovalni projekt za učence zadnje triade OŠ in dijake SŠ, ki poteka že od leta 2006. Mladi skozi raziskovanje lokalnega okolja nominirajo najboljše, ki s svojim zgledom in dejanji, prispevajo k boljši kvaliteti bivanja v občini.

Kategorije nominacije so: voda, zrak, zemlja, osveščanje, najbolj aktivna šola, najboljša nominacija, absolutni zmagovalec akcije. V letu 2012 smo dodali še kategorijo ambasador akcije, ki ga prejmejo mentorji, ki so dogodku "zvesti" že od njegovega začetka. Ob svetovnem dnevu Zemlje nato razglasimo zmagovalce na dogodku, katerega častni pokrovitelj je že od leta 2006 aktualni predsednik Republike.
Cilj dogodka je aktivirati mlade, ustanove in lokalne skupnosti k zaznavanju pomembnih dejavnikov na okolje v katerem živijo in delujejo. Primere dobrih praks v njihovi okolici se nagradi in s tem motivira k nadaljevanju odgovornega odnosa do okolja.

2013

Datum in kraj prireditve: 22. April 2013, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Zmagovalec akcije: Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina - Dijaški dom

Kategorija: Neobremenjevanje zemlje

Gimnazija Jesenice je pod mentorstvom gospe Milene Gerbec, nominirala podjetje Plastkom


Kategorija: Kakovosten odnos do voda

OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik, je pod mentorstvom gospe Mili Gornik, nominirala Komunalno-stanovanjsko podjetje Hrastnik in Občino Hrastnik


Kategorija: Ohranjanje čistega zraka

OŠ Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, je pod mentorstvom Antona Goršina, nominiral kmetijsko posestvo "zavoda Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma" na Bajnofu pod Trško goro


Kategorija: Osveščanje javnosti

Šolski center Kranj pod mentorstvom Branke Jarc Kovačič in Branke Balantič, predlaga Goodyear Dunlop Sava Tires, pobudnika kampanje Pozorni za okolje


Kategorija: Najboljši izdelek nominacije

Šola za storitvene dejavnosti, Šolski center Velenje, pod mentorstvom Ines Pirmanšek in Antonije Jakop

Kategorija: Najbolj aktivna šola

OŠ Roje je pod mentorstvom Darje Gruden nominirala OŠ Roje


Ambasadorka projekta: gospa Anica Strojin

2012

Datum in kraj prireditve: 20. april 2012, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Pod vodstvom mentoric in mentorjev so učenci in dijaki pripravili prek 33 kakovostnih nominacij pravnih oseb in posameznikov, ki v njihovih okoljih najbolje skrbijo za ohranjanje narave.

Zmagovalec akcije: Osnovna šola Sostro

Kategorija: Neobremenjevanje zemlje
Zmagovalec: Ekološke kmetije Ogulin, Gorenji - Anton Dušak, Škalovi ter Župnca
Kategorija: Kakovosten odnos do voda
Zmagovalec: ŠC Velenje, Elektro in računalniška šola (z izdelavo lastne čistilne naprave)
Kategorija: Ohranjanje čistega zraka
Zmagovalec: Europlakat d.o.o. za projekt BICIKELJ
Kategorija: Osveščanje javnosti
Zmagovalka: Turistično društvo Hraše
Kategorija: Najboljši izdelek nominacije
Zmagovalec: ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
Kategorija: Najbolj aktivna šola
Zmagovalec: Osnovna šola Podlehnik

Ambasadorke projekta: Janja Čuvan, Milena Mencinger, Anica Strojin

2011

Datum in kraj prireditve: 22. april 2011, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Pod vodstvom mentoric in mentorjev so učenci pripravili 43 kakovostnih nominacij pravnih oseb in posameznikov, ki v njihovih okoljih najbolje skrbijo za ohranjanje narave.

Zmagovalec akcije: Ekologi brez meja in gospa Petra Matos
Kategorija: Neobremenjevanje zemlje
Zmagovalec: Ekološka kmetija Župnca, gospod Anton Plut, Cerovec
Kategorija: Kakovosten odnos do voda
Zmagovalec: Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik
Kategorija: Ohranjanje čistega zraka
Zmagovalec: Te-Tol Ljubljana
Kategorija: Ozaveščanje javnosti
Zmagovalka: Gospa Marta Gregorc
Kategorija: Najboljši izdelek nominacije
Zmagovalec: Osnovna šola Sostro
Kategorija: Najbolj aktivna šola
Zmagovalec: Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, Celje

2010

Datum in kraj prireditve: 22. april 2010, Kongresni center Mons, Ljubljana

V akciji so sodelovali učenci iz 40 osnovnih in srednjih šol. Pod vodstvom mentoric in mentorjev so pripravili 41 nominacij pravnih oseb in posameznikov, ki v njihovih okoljih najbolje skrbijo za ohranjanje narave.

Zmagovalec akcije: Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

Kategorija: Neobremenjevanje zemlje

Zmagovalec: Simbio d.o.o. Celje

Kategorija: Kakovosten odnos do voda

Zmagovalec: Kozjanski Park

Kategorija: Ohranjanje čistega zraka

Zmagovalec: Vas Kočno

Kategorija: Ozaveščanje javnosti

Zmagovalka: Turistična kmetija Sinji Vrh

Kategorija: Najboljši izdelek nominacije

Zmagovalec: Osnovna šola Radenci

Kategorija: Najbolj aktivna šola

Zmagovalec: Osnovna šola Sostro, Ljubljana

2009

Zmagovalec akcije: Občina Vransko

2008

Zmagovalec akcije: kmetje vasi Čadrg

2007

Zmagovalec akcije: podjetje za razvoj Logarske doline iz Solčave Logarska dolina d.o.o.