O-STA

Svetovni dan okolja za prihodnje generacije

Danes, na svetovni dan okolja, je društvo Planet Zemlja že peto leto zapored, razpisalo vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec. Cilj natečaja je vzgojno-varstvenim in vzgojno-izobraževalnim zavodom ponuditi dodatno znanje s področja ekologije in sorodnih disciplin, sistemu izobraževanja pomagati vzgajati odrasle, odgovorne do okolja. Obenem sodelujoči skozi natečaj iščejo povezavo med različnimi področji bivanja in naravo ter raziskujejo vplive naših dejanj na naše neposredno in širše okolje.

V šolskem letu ki se izteka se je na natečaj prijavilo rekordno število zavodov, saj smo evidentirali 124 zavodov in prek 13.000 sodelujočih, medtem ko se je v preteklih 3 letih skupaj nanj prijavilo 180 zavodov in 32.000 sodelujočih. Tako dober odziv v društvu pripisujemo dejstvu, da prijava k natečaju ne zajema pristojbine in bogatemu izboru različnih projektov, primernih za različne starostne skupine in pestremu naboru oblik izvajanj. Tako se med projekti najdejo klasična predavanja, delavnice, pa tudi raziskovalne naloge, praktične preizkušnje in prvo državno tekmovanje v pripravi novinarskih prispevkov o varovanju okolja in ohranjanju narave Zeleno pero.

Kot vsa leta doslej, smo tudi tokrat k sodelovanju povabili priznane slovenske strokovnjake in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij. Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS, strokovnjakov Agencije RS za okolje, Kajakaške Zveze Slovenije, podjetij skupine Pivovarna Laško (strokovnjaki področja proizvodnje in embaliranja vod), društva Skrinja, Gradbenega Instituta ZRMK, Zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, svetovnega gibanja Food Revolution, bodo letos z nami sodelovali tudi znanstveniki Znanstveno raziskovalnega centra SAZU, strokovnjaki društva Morigenos - slovenskega društva za morske sesalce in podjetja za aplikativno ekologijo Limnos (strokovnjaki s področja znanja o sožitju z naravo naših prednikov). Med projekti je tudi projekt, ki uživa podporo aktualnega predsednika Republike že od leta 2006.

Za več informacij smo vam na voljo na naslovu novice@planet-zemlja.org ali 01 620 25 22.

Za morebitne objave se vam najlepše zahvaljujemo.

O vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

Cilj projekta Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, ki poteka že od leta 2010, je pomagati vzgojno-izobraževalnim ustanovam na poti k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvoju zdrave samopodobe posameznika ter spoštljivega in odgovornega odnosa človeka do okolja in narave. S projektom želi društvo Planet Zemlja doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja.

V natečaju je vključno z letošnjim šolskim letom sodelovalo preko 300 zavodov, naziv jih je pridobilo preko 210, v njem pa je aktivno sodelovalo prek 45.000 otrok, mentorjev in staršev.

O društvu Planet Zemlja

društvo Planet Zemlja že sedmo leto deluje na področju osveščanja javnosti o pomenu odnosa vsakega posameznika do okolja, komuniciranja okoljskih tem z najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo strokovnjakov skozi različne projekte in dogodke. Leta 2010 je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave in Zakonu o varovanju okolja.

Več informacij:

info@planet-zemlja.org

www.planet-zemlja.org

www.eko-generacija.org

FB: Društvo Planet Zemlja

--
www.planet-zemlja.org
www.eko-generacija.org
Ker nam ni vseeno!