O-STA

ARC Banke Slovenije izdal junijski Denarni pregled

Obveščamo Vas, da je izšel Denarni pregled Analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije za junij 2001.

Povzetek
(Junij 2001)

Vedno več znakov kaže na upočasnjevanje gospodarske aktivnosti: investicijski ciklus peša, končno trošenje ostaja skromno in kljub hitri rasti plačne kaže na skorajšnjo oživitev. Edino izvoz je zaenkrat na visoki ravni in zaradi velikega povpraševanja iz držav bivše Sovjetske Zveze in Jugoslavije. Sam izvoz v države EU pa že kaže znake skorajšnjega upočasnjenja. Zaradi ponovnega nihanja v ceni nafte na svetovnih trgih in močnega dolarja se nadaljujejo pritiski na inflacijo. Zaradi podražitev naftnih derivatov in hrane so cene življenjskih potrebščin v maju porasle za 1 ,1 %. Podobna gibanja beležijo tudi drugod, na primer v državah evro območja se je inflacija povzpela na 3,4% medletno. Odsotnost primanjkljaja v tekočem računu in veliki kapitalski prilivi botrujejo hitri rasti širšega denarnega agregata M3. Struktura tega agregata zaenkrat še ne odraža povečanega trošenja, saj se povečujejo predvsem tolarska komponenta varčevalnega značaja. Zaradi skromnega povpraševanja po kreditih hitra rast M3 zaenkrat še ni osnova za povečano kreditno ekspanzijo in večji del sredstev konča v deviznih rezervah Banke Slovenije.

Celotna verzija: http://www.bsi.si/html/arc/denarni_pregled/letnik2001/junij2001.pdf(1023 KB)(Junij 2001)

Analitsko raziskovalni center Banke Slovenije objavlja štiri zbirke publikacij. Denarni pregled je namenjen pregledu tekočih ekonomskih gibanj, medtem ko v Napovedih predstavljamo oris predvidenih makroekonomskih dogajanj in projekcije kazalcev za prihodnji dve leti. V Delovnih gradivih so objavljeni rezultati krajših analiz, prispevki objavljeni v publikaciji Prikazi in analize pa obravnavajo vsa področja strokovnega interesa centralne banke. Denarni pregled izhaja mesečno, Prikazi in analize praviloma četrtletno. Delovna gradiva nastajajo predvsem kot odziv na trenutne dogodke in prav tako kot Napovedi nimajo določenega datuma izhajanja.

Publikacije si lahko ogledate na strani http://www.bsi.si/html/arc/index.html

Na publikacije se lahko naročite z elektronsko naročilnico http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp

ali na naslov:

Banka Slovenije
Analitsko raziskovalni center
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 4334173
Fax: +386 (1) 4336323
E-mail: arc@bsi.si

Publikacije lahko odjavite po elektronski pošti arc@bsi.si ali po pošti na zgornji naslov.