O-STA

Evropski teden trajnostne energije

Od 23. do 27. junija 2014 poteka letošnji evropski teden trajnostne energije (EUSEW). EUSEW je priložnost za promocijo energetskih in podnebnih ciljev EU ter izmenjavo informacij in dobrih praks med sodelujočimi strokovnjaki za energetiko. Evropski komisar za energetiko Günther H. Oettinger bo v torek 24. junija ob 15.00 v Bruslju odprl konferenco na visoki ravni o energijski učinkovitosti, na kateri bodo udeleženci razpravljali o prihodnjih politikah energijske učinkovitosti EU. Konferenca bo odprta za predstavnike medijev.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-14-0619_en.htm

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-434_en.htm