O-STA

Jubilejna številka šolske revije R5

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (SŠOF) je izdala 10., jubilejno številko šolske revije R5, ki je edina tovrstna publikacija - ne le v slovenskem prostoru, tudi v Evropski uniji zaenkrat ni mogoče najti primerljive periodične publikacije.

To je odraz enkratnosti Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, ki bo čez dve leti praznovala častitljiv jubilej, 70. obletnico obstoja. Vsaka številka revije R5 zrcali bogato tradicijo elitne likovne šole, ki je vzgojila številne kvalitetne likovnike, ki so s svojim delom v slovenskem in mednarodnem prostoru prinesli pomembne nove oblikovalske ideje in ustvarili kreativne likovne stvaritve na različnih področjih. Na šoli so poučevali številni izjemni ustvarjalci, ki so vzporedno s poučevanjem razvijali (in še razvijajo) svojo avtorsko poetiko, avantgardne oblike in so s svojim opusom trajno zapisani v zgodovino slovenske in svetovne umetnosti - tako slikarstva, grafike, kiparstva, fotografije kot oblikovanja, arhitekture ... Pomenijo pomemben zgled prihodnjim mladim ustvarjalcem, ki se odločajo sprejeti ustvarjalnost kot svoj trajni način življenja, ne glede na občasne, banalne ovire, na katere lahko naletijo.

Tako kot vse prejšnje tudi 10. Številko revije R5 zaznamuje živahen utrip novih, svežih idej, ki jih pod vodstvom mentorjev v neformalnem vzdušju, tako zelo značilnem za Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, z entuziazmom razvijajo dijaki, ki imajo redko priložnost, posvetiti se predvsem razvoju kreativnosti že med srednješolskim izobraževanjem.

Ustvarjalna revija mladih likovnikov pa ni le likovna revija, ampak je v njej predstavljena tudi bogata kreativnost z drugih področij - literature, glasbe, športa, arhitekture, umetnostne zgodovine itd. V reviji R5 objavljamo članke s področja likovne umetnosti, oblikovanja in fotografije, veliko je intervjujev z uveljavljenimi ustvarjalci z različnih področij in tudi z vrhunskimi športniki. V vsaki številki so objavljeni izstopajoči dosežki in izdelki dijakov SŠOF, v obliki intervjuja predstavljamo nekdanje dijake. Zanimivi prispevki o strokovnih ekskurzijah in posebnih dogodkih pa prispevajo k raznolikosti vsebin. Profesorji so večinoma v vlogi mentorjev dijakom, občasno pa tudi sami objavijo kaj zanimivega.

V 10. številki je ob jubileju publikacije predstavljen pogled glavnega urednika, profesorja slovenščine Petra Peterke, na dosedanje delo. Posebnost te številke je objava serije člankov o projektu fotografiranja dogodkov s področja zimskih športov. Tudi v tej številki je veliko zanimivega branja o različnih avtorjih in strokovnjakih. Predstavljeni so nekdanji pedagogi na šoli - Mire Cetin, Andrej Bremec, Matej Soklič, Milan Butina, Marko Šuštaršič - pa tudi nekdanji dijaki šole - Zoran Arizanovič, Samira Kentrič, Robert Srebrnič, Katarina Hay. Poleg omenjenih so predstavljeni tudi Janez Puhar, Izar Lunaček, Aleš in Erica Debeljak, Slavko Avsenik, Andrej Stare. Dokumentirana je modna revija SŠOF na temo divje rože Evrope, predstavljene so razstave in na raznih natečajih nagrajeni izdelki dijakov ...

Za vse dosedanje številke R5 je značilna velika količina slikovnega gradiva. Revijo oblikujejo dijaki 3. letnika grafičnega oblikovanja pod mentorstvom profesorice Saše Vitežnik Jelen med poukom, kar je zanje dragocena izkušnja.

Na spletnih straneh SŠOF sta v obliki pdf dostopni 8. in 9. številka revije R5:

https://www.ssof.si/joomla/projekti/revije-r5.html

https://www.ssof.si/joomla/projekti/revije-r5.html?start=1

V NUK so dostopne tudi starejše številke revije.

ISSN 2335-2884

Za izvod 10. številke se interesenti lahko dogovorijo s tajništvom šole:

E-naslov: tajnistvo.ssof@guest.arnes.si

Tel.: (01) 242 87 62

Uredništvo revije R5