O-STA

Pretočnost

Layer 3 stikalo LevelOne GSW-2490TXM

Omrežna stikala so zaradi svoje vse ugodnejše cene že skoraj v celoti izpodrinila omrežne razdelilnike. Hitrost pretoka podatkov po omrežju je v tem času zelo pomembna. Še bolj pomembno za zagotavljanje večjih hitrosti in prepustnosti omrežja pa je pravilno usmerjanje prometa na omrežju. "Pametna" stikala so zato za hitra omrežja ključnega pomena, kar vedo tudi pri podjetju Digital Data Communications, enem od večjih ponudnikov računalniške omrežne opreme. Njihovo novo stikalo GSW-2490TXM ima vgrajenih veliko zanimivih in uporabnih funkcij, katerim lahko dodamo še eno, ugodno ceno.

Ena od najpomembnejših možnosti, ki jih ima stikalo je podpora "Layer 3" stikalni tehnologiji, ki pripomore k hitrejšemu in natančnejšemu usmerjanju prometa na omrežju. Nanj lahko priključimo do 24 računalnikov, vsak od RJ45 priključkov samodejno prepozna hitrost 10 oz. 100Mb/s. Na voljo pa sta še dve razširitveni mesti, kamor lahko vstavimo različne kartice, namenjene predvsem gigabitnim povezavam. Slednje so lahko optične ali bakrene, odvisno od potreb uporabnika. Prepustnost podatkov znotraj preklopnika je kar 9,6Gb/s, kar ga uvršča med hitrejše tudi v primerjavi z tekmeci. Preklopnik ima možnost nadzora preko omrežja, kar je tudi najbolj elegantna rešitev. Vse nastavitve, predvsem začetne lahko opravimo tudi preko RS232 vmesnika. Nadzor preko omrežja poteka s pomočjo spletnega brskalnika, zato so vse nastavitve predstavljene tudi grafično in so s tem bolj pregledne. Omogočena je tudi nadgradnja BIOSa, ki jo tudi lahko opravimo kar preko omrežja.

GSW-2490TXM se še posebno izkaže v bolj zahtevnih okoljih, kjer je potrebno več preklopnikov in zanesljivo delovanje. Med različnimi uporabniki mu lahko nastavimo zaprta okolja, ki pohitrijo pretok podatkov. Za varnost med povezavami z ostalimi preklopniki je poskrbljeno z določanjem rezervnih poti, ki se aktivirajo ob prekinitvi glavnih. Preklopnik ima tudi zaporo določenega vhoda v primeru poškodbe omrežne kartice ter v takem primeru omogoči normalen promet na omrežju.

LevelOne GSW-2490TXM je namenjen predvsem vgradnji v strežniške omare, zato ima tudi temu primerne mere. Z ugodno ceno in z veliko dodatnimi funkcijami, ki smo jih do sedaj srečali v dražjih konkurenčnih izdelkih, si bo pridobil simpatije marsikaterega upravnika omrežij in IT managerja.