O-STA

Finančni rezultati v prvem polletju 2014

V okolju, polnem nasprotij, se marža iz osnovne dejavnosti zvišuje

  • Porast števila registracij za 4,7 % na 1,36 milijona enot zaradi višjega tržnega deleža v Evropi za 1,0 točke.
  • Poslovni prihodki Skupine v višini 19.820 milijonov evrov, kar je za 3,0 odstotka manj glede na prvo polletje 2013 (+ 0,9 odstotka pri stabilnem menjalnem tečaju).
  • Marža iz osnovne dejavnosti na avtomobilskem področju v višini 348 milijonov evrov glede na 211 milijonov v prvem polletju 2013.
  • Marža iz osnovne dejavnosti Skupine v višini 729 milijonov evrov (kar predstavlja 3,7 odstotka poslovnih prihodkov) glede na 583 milijonov evrov (2,9 odstotka poslovnih prihodkov) v prvem polletju 2013.
  • Prosti operativni denarni tok za avtomobilsko področje je negativen v višini 360 milijonov evrov, od tega predstavlja negativni prispevek zaradi gibanja potreb po obratnih sredstvih 861 milijonov evrov.

"Zahvaljujoč uspehu svojih novih modelov, registracijam in dobičku je Renault beležil pozitivno gibanje v prvem polletju. Doseženi rezultati so na ravni ciljev, ki so bili zastavljeni za to leto," je izjavil Carlos Ghosn, predsednik-generalni direktor Renaulta.

Število registraciji v Skupini Renault se je v prvi polovici leta 2014 povečalo za 4,7 odstotka, kar predstavlja 1.365.988 vozil na svetovnem avtomobilskem trgu, ki je zrasel za 4,1 odstotka. Zaradi uspeha Skupine v Evropi oz. odličnih novih modelov se je tržni delež povečal za 1,0 točke, s čimer je Renault lahko nadomestil upočasnitev svojih glavnih tržišč v državah v razvoju.

V prvem polletju 2014 so se poslovni prihodki Skupine povzpeli na 19.820 milijonov evrov, kar je za 3,0 odstotka manj kot v prvi polovici leta 2013.

Prispevek avtomobilske dejavnosti k poslovnim prihodkom je znašal 18.739 milijonov evrov, kar je za 3,3 odstotka manj kot v prvi polovici leta 2013, predvsem zaradi negativnega učinka menjalniških tečajev. Učinek količin je bil tudi negativen, kljub povečanju števila registracij, in sicer zaradi zmanjšanja zalog pri neodvisnih koncesionarjih.

So se pa po drugi strani zvišali poslovni prihodki zaradi večje prodaje partnerjem in pozitivnega učinka cen, in sicer višjih cen na tržiščih v razvoju za ublažitev učinka tujih valut.

Marža iz osnovne dejavnosti Skupine v prvem polletju 2014 dosega 729 milijonov evrov v primerjavi s 583 milijoni evrov v prvi polovici leta 2013 in predstavlja 3,7 odstotka poslovnih prihodkov (2,9 odstotka v prvem polletju 2013).

Marža iz osnovne dejavnosti za avtomobilsko področje je pozitivna v višini 348 milijonov evrov (1,9 odstotka poslovnih prihodkov), kar je za 137 milijonov evrov več kot v prvem polletju 2013. Takšno izboljšanje, do katerega je prišlo kljub negativnim učinkom menjalnih tečajev in strukture vozil/cena/bogata oprema vozil, izhaja iz večjih prodajnih količin in dosledne kontrole stroškov.

Prispevek financiranja prodaje k marži iz osnovne dejavnosti Skupine znaša 381 milijonov evrov glede na 372 milijonov evrov v letu 2013 . Do rahlega povečanja je prišlo zaradi večje povprečne zadolženosti/neporavnanih zneskov in večjega prispevka storitev. Stroški tveganj (vključno s tveganji po posameznih državah) ostajajo pod nadzorom, in sicer v višini 0,47 odstotka neporavnanih dolgov glede na 0,40 odstotka v prvem polletju 2013.

Drugi prihodki in stroški iz poslovanja predstavljajo negativen strošek v višini 265 milijonov evrov, tu gre predvsem za nadaljevanje bremenitve stroškov iz sporazuma o konkurenčnosti v Franciji in odpis osnovnih sredstev.

Tako je rezultat poslovanja znašal 464 milijonov evrov v primerjavi -249 milijoni evrov v letu 2013.

Prispevek povezanih podjetij, predvsem Nissana, v prvi polovici leta 2014 dosega 725 milijonov evrov v primerjavi z 749 milijoni evri v prvem polletju 2013.

Neto rezultat znaša 801 milijonov, neto rezultat Skupine pa je dosegel 749 milijonov evrov (2,75 evra na delnico v primerjavi s 0,14 evra na delnico v prvi polovici 2013).

Prosti operativni denarni tok za avtomobilsko področje je negativen v višini 360 milijonov evrov po upoštevanju negativnega učinka gibanja potreb po obratnih sredstvih v višini 861 milijonov evrov.

30. junija 2014 so celotne zaloge (vključno z neodvisno mrežo) predstavljale 62 dni prodaje, medtem ko so tovrstne zaloge konec junija 2013 pokrivale 67 dni prodaje.

Pozitivno neto stanje likvidnosti avtomobilske dejavnosti znaša 791 milijonov evrov na dan 30. junija 2014, kar je za 970 milijonov evrov manj kot 31. decembra 2013.

OBETI ZA 2014

V prvi polovici leta je Skupina beležila zelo raznoliko dogajanje na ključnih tržiščih. V državah v razvoju se je potrdila upočasnitev tržišč, medtem ko se je situacija v Evropi izkazala za boljšo od pričakovanj. V tem še vedno negotovem okolju Skupina predvideva nadaljevanje upada trgov v državah v razvoju, medtem ko ocenjuje porast na evropskem trgu od 3 do 4 odstotkov leta 2014 (prejšnja predvidevanja od 2 do 3 odstotkov).

V taki situaciji Renault potrjuje svoje napovedi:

  • povečati registracije in poslovne prihodke Skupine (ob stabilnem menjalnem tečaju),
  • izboljšati maržo iz osnovne dejavnosti Skupine in avtomobilske dejavnosti,
  • ter ustvariti pozitiven prosti operativni denarni tok avtomobilske dejavnosti.

Konsolidirani rezultati Renaulta za prvo polovico leta

V milijonih evrov1. poll. 20141. poll. 2013
Razlika
Poslovni prihodki Skupine1982020441-3,0 %
Marža iz osnovne dejavnosti V odstotkih poslovnih prihodkov729 3,7 %583 2,9 %+146 +0,8 tč
Ostali prihodki in stroški poslovanja-265-832+567
Rezultat poslovanja464-249+713
Finančni rezultat-124-139+15
Delež v rezultatu povezanih podjetij SME725749-24
Od tega : Nissan789766+23
AVTOVAZ-55-10-45
Tekoči in odloženi davki-264-2640
Neto rezultat80197+704
Neto rezultat Skupine74939+710
Prosti operativni denarni tok avtomobilske dejavnosti-360-31-329

DODATNE INFORMACIJE

Konsolidirane računovodske izkaze Skupine na dan 30. junij 2014 je pregledal Upravni odbor 28. julija 2014.

Revizorji Skupine so izvedli presojo kontov, poročilo o polletni finančni situaciji je v pripravi.

Poročilo o aktivnostih s popolno analizo finančnih rezultatov za prvo polletje 2014 je na voljo na spletni strani www.group.renault.com v rubriki "Finance".

Več informacij za medije: Renault Presse, Hélène Mazier +33 (0)1 76 84 39 59

Internetne strani: www.media.renault.com - www.renault.com