O-STA

Skupina Renault predstavlja osnutek načrta znižanja stroškov za več kot dve milijardi evrov v prihodnjih treh letih

· Cilj znižanja stroškov za več kot dve milijardi evrov v obdobju naslednjih treh let je, da se v okviru Zveze dolgoročno vzpostavi konkurenčnost Skupine in zagotovi njen razvoj.

· Osnutek načrta temelji na učinkovitosti operacij v Skupini Renault in predstavlja poenostavitev procesov, manjšo raznolikost sestavnih delov v vozilih in prilagoditev industrijskih zmogljivosti.

· Predvidene spremembe se bodo izvajale po posvetovanju in ob stalnem dialogu s socialnimi partnerji in lokalnimi oblastmi.

V Boulogne-Billancourt, 29. maja 2020 - Kot je Skupina Renault najavila pri predstavitvi letnih rezultatov, je danes predstavila osnutek načrta preoblikovanja, s čimer želi prihraniti več kot dve milijardi evrov v obdobju treh let ter postaviti temelje za novo konkurenčnost.

Težave, s katerimi se sooča Skupina, velika kriza avtomobilske industrije in neizogibne spremembe na področju ekologije predstavljajo nujnost, da podjetje še pospeši svoje preoblikovanje.

Z osnutkom načrta se bo okrepila odpornost podjetja, pri čemer bo dana prednost ustvarjanju prostega denarnega toka, še vedno pa kupec ostaja v središču vsega delovanja. Osnutek je oblikovan na učinkovitejšem pristopu operativnih dejavnosti in doslednem vodenju virov.

... več v pripetem sporočilu za medije

Nevenka BAŠEK ZILDŽOVIĆ
Vodja službe/Chef du serviceSL. ZA KOMUNICIRANJE IN JAVNE ZADEVE/SCE COMMUNICATION & AFFAIRES PUBLIQUES
API : SI NOV KOM 01

REVOZ, Belokranjska cesta 4, 8000 Novo mesto, Slovenija
Tel. : + 386 (0) 7 331 58 34

www.groupe.renault.com