O-STA

Skupina Sberbank Rusija je vključena na seznam ukrepov EU, zato Sberbank banka d.d., ki je del te skupine, sporoča naslednje:

Ljubljana, 1. avgust 2014

Sberbank Rusija je največja banka, ki posluje s prebivalstvom, in to ne samo v Rusiji, pač pa tudi v srednji in vzhodni Evropi.

Sberbank Rusija je javna delniška družba, ki v mednarodnem okolju uživa velik ugled. Njene delnice in globalna potrdila o vlogah kotirajo na vodilnih borzah z vsega sveta, več kot tretjina njenih delnic je v lasti vlagateljev iz Evrope in Združenih držav Amerike. Med njenimi delničarji je tudi 217.000 posameznikov.

Sberbank posluje v skladu z mednarodnimi najboljšimi praksami, strogo spoštuje zakone držav, kjer je prisotna, ter izpolnjuje vse standarde evropskih in ameriških regulatorjev.

Sberbank Europe AG, ki ima sedež v Avstriji in dovoljenje te države za poslovanje, skupaj s svojimi devetimi hčerinskimi družbami v srednji in vzhodni Evropi ni vključena na seznam sankcioniranih subjektov Združenih držav. Za Sberbank Europe AG in njene hčerinske družbe v EU prav tako ne veljajo sankcije EU, ki bi omejevale njihov dostop do kapitalskih trgov EU ali njihovo poslovanje nasploh.

Sberbank banka d.d. ima vse potrebne vire ter izkušeno in strokovno vodstvo za nadaljnje uspešno poslovanje v trenutnih razmerah, kot tudi za izpolnjevanje obveznosti do vseh strank in partnerjev v skladu z določili lokalne in mednarodne zakonodaje.

V Sberbank banki d.d. še naprej normalno poslujemo, kar nam omogočata naš zelo visok nivo likvidnosti in kapitala. Še naprej ostajamo predani našim strankam, ki jim zagotavljamo storitve in podporo kot vedno. V skladu z našo dolgoročno strategijo postajamo vse pomembnejši in zanesljivejši partner v evropskih državah, kjer smo prisotni.

____________________________________________________________________________

Sberbank banka d.d.

Sberbank d.d. posluje na slovenskem trgu že dve desetletji. S svojimi 12 poslovalnicami smo prisotni v osmih slovenskih krajih. Bilančna vsota je na dan 31.12.2013 znašala 1,478 milijarde EUR, v podjetju je bilo na ta dan zaposlenih 260 oseb.

Spletna stran: www.sberbank.si

Skupina Sberbank Europe

Skupina Sberbank Europe (Sberbank Europe AG) s sedežem na Dunaju v Avstriji je bančna skupina v 100-odstotni lasti Sberbank Russia. Sberbank Europe je prisotna v devetih državah Srednje in Vzhodne Evrope: v Avstriji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Slovaškem, v Sloveniji, Srbiji in Ukrajini. Skupina obsega 277 poslovalnic in zaposluje 4.655 oseb (na dan 31. 12. 2013).

Spletna stran: www.sberbank.at

Skupina Sberbank

Sberbank Rusija je največja banka v Rusiji in vodilna globalna finančna institucija. Sberbank upravlja skoraj tretjino vseh sredstev v ruskem bančnem sektorju, je ključni posojilodajalec nacionalnega gospodarstva in ima največji zbrani delež depozitov v Rusiji. Ustanovila jo je ruska centralna banka, ki s 50-odstotnim deležem plus eno delnico ostaja največji delničar banke. Preostanek delničarjev predstavljajo ruska in mednarodna podjetja in individualni vlagatelji. Sberbank zaupa prek 110 milijonov individualnih in 1 milijon korporativnih strank v 22 državah. Ima prek 18.000 poslovalnic, ki predstavljajo največjo mrežo poslovalnic v Rusiji, na mednarodnem področju pa deluje v Veliki Britaniji, ZDA, državah SND, Srednji in Vzhodni Evropi, Turčiji in drugih državah. Banka ima splošno bančno licenco št. 1481, ki jo je izdala Centralna banka Ruske federacije.

Revija The Banker je leta 2012 banki Sberbank podelila naziv 'banka leta', revija Euromoney pa jo je leta 2013 razglasila za 'najboljšo banko na področju Srednje in Vzhodne Evrope ter Rusije'.

Spletna stran: www.sberbank.ru

Kontaktna oseba

Mile Crnović

Tel.: 01/ 53 07 662

Elektronski naslov: mile.crnovic@sberbank.si

ali modra številka: 080 22 65

Spletna povezava: www.sberbank.si