O-STA

Spoštovani predstavniki medijev!

V Regionalnem stičišču NVO Podravja izvajamo akcijo "Lokalne volitve 2014 in nevladne organizacije" v okviru katere smo županske kandidate in kandidatke v izbranih podravskih občinah (kriterij je 6000 in več prebivalcev) povprašali o temah povezanih s sodelovanjm lokalne samouprave in nevladnih organizacij.

Ker so nevladne organizacije pomemben dejavnik v vsaki občini, bo katero izmed vprašanj, ki vam jih posredujemo v priponki, z vašo pomočjo zastavljeno tudi v soočenjih, ki jih organizirate. Predvsem pa si želimo, da z vašo pomočjo seznanimo javnost z našo akcijo ter s stališči kandidatov do nevladnih organizacij, ki bodo predstavljena na spletni strani www.mojadruzba.si.

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

v Sloveniji deluje preko 26.000 društev in drugih nevladnih organizacij, večina od njih na lokalnem nivoju. Še posebej v času krize so društva in druge nevladne organizacije za družbo izrednega pomena - s prostovoljnim delom in izredno ekonomičnostjo izvajajo vrsto aktivnosti, ki bi jih sicer morali plačevati. Spomnimo se samo humanitarnih organizacij, društev za pomoč pri različnih boleznih, športnih in kulturnih društev, ki izvajajo brezplačne programe in druženja, gorskih reševalcev in gasilcev, ki skrbijo za našo varnost, in še mnogih drugih.

Skratka, življenja v lokalni skupnosti si brez nevladnih organizacij ni mogoče zamisliti. Nevladne organizacije pa ne skrbijo le za druženje in aktivno preživljanje prostega časa, ampak tudi izvajajo različne javne storitve (npr. varne hiše za žrtve nasilja, dnevni centri za osebe s težavami v duševnem zdravju, osebna asistenca za invalide, preventivne zdravstvene storitve, upravljanje različnih objektov kot so športne dvorane, planinski domovi ipd.). V tesnem sodelovanju z občinami in javnimi službami storitve izvajajo strokovno, ekonomično in profesionalno.

Delujejo v tesnem stiku z ljudmi, zato poznajo potrebe občank in občanov. Z vključitvijo nevladnih organizacij v ekipe, ki oblikujejo razvojne dokumente in projekte ter pripravljajo druge odločitve, se predlogi izboljšajo, imajo večjo podporo med ljudmi in imajo zato več možnosti za učinkovito izvedbo.

Vse to so razlogi, zakaj so društva in druge nevladne organizacije eden vaših ključnih partnerjev. Prav zato nas zanima, kako o nevladnih organizacijah in sodelovanju z njimi razmišljato kandidati, ki se potegujejo za županske stolčke v slovenskih občinah.

Akcijo LOKALNE VOLITVE 2014 v vseh slovenskih regijah vodijo regionalna stičišča nevladnih organizacij. Vprašanja smo naslovili na vse županske kandidate v izbranih občinah. Njihove odgovore bomo objavili na spletni www.mojadruzba.si, kjer bo aplikacija omogočila primerljiv pregled vseh odgovorov v vseh izbranih občinah.

Pismo za župane: http://nevladna.zavodpip.si/sites/default/files/pismo_za_zupane.docx

Podporni ukrepi za NVO:

http://nevladna.zavodpip.si/sites/default/files/podporni_ukrepi_za_nvo.docx

S spoštovanjem,

Bojan Golčar,

Zavod PIP

vodja Regionalnega stičišča NVO Podravja