O-STA

Bayer načrtuje popolno osredotočenost na poslovanje Life Science

Bayer načrtuje popolno osredotočenost na poslovanje Life Science · Osredotočenost na podjetji HealthCare in CropScience · Podskupina MaterialScience bo vstopilo na borzo najpozneje leta 2016 · Načrtovana ločitev bo koristila tako družbi Bayer kot podskupini MaterialScience · Raven zaposlenih bo po pričakovanjih v nekaj letih ostala stabilna

Leverkusen, 18. septembra 2014 - Družba Bayer se namerava v prihodnje popolnoma osredotočiti na poslovanje Life Science - HealthCare in CropScience -, podskupina MaterialScience pa bo na borzo vstopila kot ločena družba. Tako se bo družba Bayer uveljavila kot vodilna svetovna družba na področju zdravja ljudi in živali ter zaščite rastlin. Nadzorni odbor je v četrtek, 18.9.2014, enoglasno potrdil načrte upravnega odbora. "Naš namen je ustvariti dve najboljši globalni korporaciji: Bayer kot svetovno družbo z inovacijsko dejavnostjo na poslovnem področju Life Science, družbo MaterialScience pa kot vodilno družbo na področju polimerov," je oznanil glavni izvršni direktor družbe Bayer Marijn Dekkers. Povedal je, da imata obe družbi odlične možnosti za uspeh na svojih področjih. Raven zaposlenih bo po pričakovanjih v naslednjih letih ostala stabilna tako na globalni ravni kot v Nemčiji.

Družba MaterialScience bo pridobila neposreden dostop do kapitalskega trga

V zadnjih letih se je težišče družbe Bayer močno nagnilo v smer dejavnosti poslovanja Life Science z izdajo originatorskih farmacevtskih izdelkov. V načrtu imajo nakup divizije zdravil brez recepta družbe Merck & Co., Inc. iz Združenih držav Amerike ter uspešen razvoj poslovanja CropScience. Njihov cilj v prihodnje je nadaljevati s pozitivnim razvojem teh dejavnosti z nadaljnjimi naložbami v rast. V okviru rednega vrednotenja portfelja poslovanja se je upravni odbor zato odločil, da se bo družba osredotočila na ta področja. Podskupina Life Sciences trenutno prinaša približno 70 odstotkov prodaje družbe Bayer in 88 odstotkov po kazalniku uspešnosti EBITDA pred odbitkom posebnih postavk.

Podskupina MaterialScience bo predvidoma kot ločena družba na borzi začela kotirati v naslednjih 12 do 18 mesecih. Glavni razlog za ta premik je v tem, da bo družba MaterialScience lahko neposredno dostopala do kapitala za namene nadaljnjega razvoja. Tega dostopa znotraj skupine Bayer ni več mogoče ustrezno zagotoviti zaradi velikih potreb po naložbah v poslovanje Life Science tako za organsko kot zunanjo rast. MaterialScience kot ločena družba pa lahko svojo organizacijsko in procesno zgradbo ter korporacijsko kulturo popolnoma uskladi s svojim industrijskim okoljem in modelom poslovanja.

Družba Bayer bo ohranila uravnotežen portfelj

Družbi skupine Bayer v nastanku bi v letu 2013 realizirale prodajo v višini približno 29 milijard evrov. Zaposlovale bodo skoraj 99.000 ljudi, med drugim približno 29.500 ljudi v Nemčiji. Glavni sedež družbe bo še naprej ostal v mestu Leverkusen.

"Bayer bo še naprej deloval kot družba s privlačnim in uravnoteženim portfeljem, v glavnem pa se bo osredotočal na organsko rast," je pojasnil Dekkers. Zaradi tega družba namerava zvečati stroške za svoje raziskave in razvoj, selektivno podkrepiti zgodnje raziskave na vmesniku med podskupinama HealthCare in CropScience ter nadaljevati s prizadevanji za uspešno trženje farmacevtskih izdelkov, ki jih je nedavno dala v promet. Družba Bayer od teh izdelkov - antikoagulanta Xarelto™, zdravila za oči Eylea™, dveh zdravil za boj proti rakavim obolenjem Stivarga™ in Xofigo™ ter zdravila za pljučno hipertenzijo Adempas™ - pričakuje skupni najvišji letni prodajni potencial v višini najmanj 7,5 milijarde evrov.

Ločena družba MaterialScience bo bolj prilagodljiva pri spopadanju s svetovno konkurenco

"Trdno verjamemo, da bo družba MaterialScience svoj status ločene družbe uporabila za še hitrejšo, učinkovitejšo in bolj prilagodljivo razporeditev svoje obstoječe moči na globalnem konkurenčnem prizorišču," je komentiral Dekkers. Strategija in korporacijska kultura, usklajeni s tehnološkim in stroškovnim vodstvom ter združeni z zmožnostjo lastnih naložb in sprejemanja odločitev glede portfelja bodo družbi MaterialScience dali najboljše možnosti za razvoj na tržišču, kjer je konkurenca izjemno močna. To, je dejal Dekkers, vključuje neposreden dostop do kapitalskega trga, tako ta družbi ne bi bilo treba tekmovati s poslovanjem Life Science glede sredstev za naložbe v prihodnosti.

"MaterialScience je zelo dobro stoječa družba, ki danes upravlja zelo sodobne, konkurenčne in obsežne objekte. Nenehno smo vlagali v te objekte, tudi v težkih gospodarskih časih," je poudaril Dekkers in pri tem navedel obsežne proizvodne obrate v Šanghaju na Kitajskem in nov obrat za proizvodnjo TDI (toluen diizocianata) v Dormagenu v Nemčiji, ki ga bodo uradno odprli decembra. Samo med letoma 2009 in 2013 je družba Bayer v nepremičnine, obrate, opremo ter raziskave in razvoj poslovanja podskupine MaterialScience skupno vložila več kot 3,8 milijarde evrov.

Po načrtovanem začetku trgovanja na borzi bo družba MaterialScience četrto največje kemijsko podjetje v Evropi; leta 2013 je globalna prodaja družbe presegala 11 milijard evrov (predviden podatek). Nova družba bo po načrtih na globalni ravni zaposlovala približno 16.800 ljudi, med drugim 6.500 v Nemčiji. Imela bo novo ime ter ločeno identiteto, sedež družbe pa bo v mestu Leverkusen.

Bayer: Science For A Better Life

Skupina Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na področjih varovanja zdravja, kmetijstva in visokotehnoloških materialov. Kot inovativna družba uveljavlja nove trende na področjih, ki temeljijo na raziskavah. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in višjo donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2013 je skupina imela okoli 113.200 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 40,2 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,2 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 3,2 milijarde evrov.

Kontakt:

Katja Kresse, Tel. 01 581 44 13

E-Mail: katja.kresse@bayer.com

mip/fo/ha (2014-0410E)

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.