O-STA

Pogovori se z menoj na evropski dan jezikov

"Z vsakim novim jezikom, ki ga govoriš, živiš novo življenje. Če govoriš samo en jezik, živiš samo enkrat." Češki pregovor je eden od sloganov evropskega dneva jezikov, ki se bo odvijal v četrtek 26. septembra. Informacijski točki Evropske unije Europe Direct Maribor in Murska Sobota na ta dan organizirata akcijo s katero želita poudariti pomen učenja tujih jezikov in predstaviti jezikovno različnost Evrope. Letos bo rekordnih 330 dijakov iz devetih srednjih šol v štirih krajih med 10. in 14. uro na voljo mimoidočim, da se z njimi pogovorijo v tujem jeziku, ki ga bodo imeli navedenega na prepoznavnih rumenih majicah.

Ozadje dneva:

Na pobudo Sveta Evrope že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Namen evropskega dneva jezikov je občane ozaveščati o jezikih, ki se v Evropi uporabljajo, spodbuditi kulturno in jezikovno različnost ter učenje jezikov skozi vse življenje.

V Evropski uniji je 24 uradnih jezikov, približno 60 regionalnih in manjšinskih jezikov ter več kot 175 jezikov priseljencev. Po svetu se govori od 6 000 do 7 000 jezikov, večina v Aziji in Afriki; v Evropi pa približno 225 jezikov. Vsaj polovica svetovnega prebivalstva je dvojezičnega ali večjezičnega, kar pomeni, da govorijo ali razumejo dva ali več jezikov.

Z razumevanjem in uporabo več jezikov lahko državljani bolje razvijajo svoje zmogljivosti na zasebnem in poklicnem področju. Znanje jezikov je bistveno tudi za enakost in vključevanje. Glede na čedalje večjo mobilnost, globalizacijo gospodarstva in spreminjajoča se gospodarska gibanja je potreba po učenju jezikov in razvoju večjezičnega in medkulturnega izobraževanja izrazitejša kot kdaj prej.

Evropska unija ne bi mogla delovati brez sporazumevanja, tako je naloga dijakov da osveščajo občane o pomembnosti znanja tujih jezikov in to na zelo preprost način - s pogovorom. Od tod ime našega dogodka "Pogovori se z menoj". To je že četrto leto zapored kaj organizirajo ta dogodek in letos smo ga razširili še na Slovensko Bistrico.

***

V primeru dežja bo dogodek prestavljen na kasnejši termin v dogovoru s srednjimi šolami, o čemer bomo obvestili vse medije!

Več informacij o dogodku:

Miran Vrbanić

Zavod PIP - Europe Direct Maribor

Tel: 02/234 21 32

miran.vrbanic@zavodpip.si

Dejan Bogdan

Zavod PIP - Europe Direct Murska Sobota

Tel: 02/535 27 60

dejan.bogdan@zavodpip.si