O-STA

Spletna aplikacija, ki omogoča regijsko in vseslovensko primerjavo med županskimi kandidati glede na njihov odnos do nevladnih organizacij.

Na voljo najobsežnejša vseslovenska primerjava med županskimi kandidati - kateri od njih se najbolj zaveda, da lahko razvoj skupnosti gradimo le skupaj in zna zato sodelovati z nevladnimi organizacijami

Regionalna stičišča nevladnih organizacij so skupaj s Centrom nevladnih organizacij Slovenije oblikovala spletno aplikacijo, ki omogoča regijsko in vseslovensko primerjavo med županskimi kandidati glede na njihov odnos do nevladnih organizacij. Na županske kandidate so naslovila vprašanja o izzivih lokalnih skupnosti na področju športa, kulture, sociale ipd. in njihovega reševanja. Odgovori kandidatov so objavljeni na: http://www.mojadruzba.si/lokalne-volitve-2014

V Sloveniji namreč deluje preko 26.000 društev in drugih nevladnih organizacij, večina od njih na lokalnem nivoju. Še posebej v času krize so društva in druge nevladne organizacije za družbo izrednega pomena - s prostovoljnim delom in izredno ekonomičnostjo izvajajo vrsto aktivnosti, ki bi jih sicer morali plačevati. Spomnimo se samo humanitarnih organizacij, društev za pomoč pri različnih boleznih, športnih in kulturnih društev, ki izvajajo brezplačne programe in druženja, gorskih reševalcev in gasilcev, ki skrbijo za našo varnost, in še mnogih drugih.

Skratka, življenja v lokalni skupnosti si brez nevladnih organizacij ni mogoče zamisliti. Nevladne organizacije pa ne skrbijo le za druženje in aktivno preživljanje prostega časa, ampak tudi izvajajo različne javne storitve (npr. varne hiše za žrtve nasilja, dnevni centri za osebe s težavami v duševnem zdravju, osebna asistenca za invalide, preventivne zdravstvene storitve, upravljanje različnih objektov kot so športne dvorane, planinski domovi ipd.). V tesnem sodelovanju z občinami in javnimi službami storitve izvajajo strokovno, ekonomično in profesionalno.

Delujejo v tesnem stiku z ljudmi, zato poznajo potrebe občank in občanov. Z vključitvijo nevladnih organizacij v ekipe, ki oblikujejo razvojne dokumente in projekte ter pripravljajo druge odločitve, se predlogi izboljšajo, imajo večjo podporo med ljudmi in imajo zato več možnosti za učinkovito izvedbo.

Vse to so razlogi, zakaj so društva in druge nevladne organizacije eden ključnih akterjev razvoja lokalne skupnosti. Odnos kandidata do teh vprašanj pa priča tudi o njegovem odnosu do družbe, občanov, neposredno demokracije, skratka, priča o načinu vodenja občine.

Aplikacija je prosto dostopna vsem zainteresiranim. Vabimo vas, da vprašanja in odgovore uporabljate pri zadnjih županskih soočenjih.

Za več informacij: Bojan Golčar, 02 234 21 38 (Zavod PIP).