O-STA

Planetu Zemlja prijazna občina 2014

1.10.2014

Danes je komisija vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna občina 2014, ki ga že peto leto zapored organizira društvo Planet Zemlja, izbrala letošnje zmagovalce. Gre za občine, ki so s svojim delovanjem na področju varovanja gozdov, lokalne samooskrbe, onesnaževanja s hrupom, trajnostnega turizma, sejemske dejavnosti, ravnanja z odpadki, energetike in okoljskega komuniciranja, prejele najvišje ocene. Te so podeljevali strokovnjaki iz Zavoda za gozdove RS, Direktorata za lokalno samooskrbo Ministrstva za kmetijstvo, Nacionalnega instituta za javno zdravje, društva za ENO glasbo, zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Okoljsko raziskovalnega zavoda, Gradbenega instituta ZRMK in društva Planet Zemlja. Zmagovalne občine so:

- V kategoriji do 3.000 prebivalcev - občina Razkrižje

- V kategoriji med 3.000 in 5.000 prebivalcev - občina Poljčane

- V kategoriji med 5.000 in 10.000 prebivalcev - občina Zreče

- V kategoriji nad 10.000 prebivalcev - občina Žalec

- V kategoriji Mestnih občin - Mestna občina Ljubljana

Občine bodo nazive prejele na osrednjem dogodku sejma Narava zdravje ki bo potekal med 13. in 16. novembrom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na podelitvi bodo posebno priznanje prejele občine, ki v natečaju sodelujejo že od začetka, leta 2010. Tem bo komisija pripravila tudi oceno napredka na posameznih področjih, obenem pa bodo posebej izpostavljene občine, ki so se letos pridružile okoljskim pobudam, ki jim jih je društvo Planet Zemlja sodelujočim občinam poslalo neobvezujoče, a so jih zaznale kot pomemben prispevek pri razvoju kvalitete bivanja svojih občank in občanov. Katere občine so to, katere pobude bodo "posvojile" in kaj bodo pokazali izsledki petletne raziskave okoljskega razvoja občin, bo organizator naznanil 13. novembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Cilj natečaja je večplasten - podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom v komisiji oziroma sodelujočim ustanovam iz katerih prihajajo (Zavod za gozdove RS, Direktorat za lokalno samooskrbo Ministrstva za kmetijstvo, Nacionalni institut za javno zdravje, društvo za ENO glasbo, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Okoljsko raziskovalni zavod, Gradbeni institut ZRMK in društvo Planet Zemlja), medtem ko občinam prinašajo priznanje za delo in motivacijo za naprej. Letošnji natečaj je podprla tudi Skupnost občin Slovenije.

Za morebitno objavo se vam najlepše zahvaljujemo.

O vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna občina

2010

Društvo Planet Zemlja je leta 2010 prvič izvedlo natečaj, skozi katerega je želelo pridobiti sliko na področju osveščanja lokalnih skupnosti na področju okolje-varstva. Na povabilo se je odzvalo 33 občin (pretežno severovzhodne občine, od 3.000-10.000), v prvi kategoriji (do 3.000 prebivalcev) pa je naziv prejela občina Dobrovnik, v drugi (med 3.000 in 10.000 prebivalci) občina Vojnik in v kategoriji nad 10.000 prebivalcev, občina Celje.

2011

Leta 2011 je društvo področju okoljskega osveščanja dodalo še področje varovanja gozdov in ravnanja z odpadki. V ta namen so sodelovanje z društvom sprejeli na Agenciji RS za okolje in Zavodu RS za gozdove. Tako smo trem kategorijam najboljših, dodali še po dve mesti v posamezni kategoriji. Na povabilo se je odzvalo 35 občin (pretežno občine z nad 10.000 prebivalci), naziv so prejele: občina Razkrižje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), Vojnik (med 3.000 in 10.000 prebivalcev) in Murska Sobota (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev). Priznanja so prejele tudi občine:

Hodoš in Kostanjevica na Krki (v kategoriji do 3.000 prebivalcev); občini Kobarid in Trzin (med 3.000 in 10.000 prebivalcev) in občini Radovljica in Sevnica (z nad 10.000 prebivalcev).

2012

Leta 2012 je društvo področju okoljskega osveščanja, varovanja gozdov in ravnanja z odpadki, dodalo še področje energetike in sejemske dejavnosti in s tem začelo tudi sodelovanje z Visoko šolo za tehnologijo in sisteme, Gradbenim institutom ZRMK in Gospodarskim razstaviščem Ljubljana. Na povabilo se je odzvalo 32 občin (pretežno severovzhod Slovenije, z nad 10.000 prebivalci), naziv pa so prejele: Občina Vransko (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), Občina Vojnik (v kategoriji do 10.000 prebivalcev) in Mestna občina Ljubljana (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev). Poleg nazivov smo podelili še priznanja občinam: Razkrižje, Kostanjevica in Kobilje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občine Puconci, Kobarid in Trzin (med 3.000 in 10.000 prebivalcev), občine Žalec, Krško in Velenje (z nad 10.000 prebivalcev).

2013

Leta 2013 je društvo področju okoljskega osveščanja, varovanja gozdov, ravnanja z odpadki, energetike, sejemske dejavnosti dodalo še področje trajnostnega turizma in lokalne samooskrbe, in s tem začelo sodelovanje tudi z Direktoratom za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter zavodom Tovarna trajnostnega turizma - GoodPlace. Na povabilo se je odzvalo 16 občin (iz Pomurja, Dolenjske, Osrednje Slovenije, Štajerske, Šaleško-Savinjske regije, Posavja in Gorenjske), naziv pa so prejele: Občina Razkrižje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), Občina Poljčane (v kategoriji do od 3.000 do 5.000 prebivalcev), Občina Vojnik (v kategoriji od 5.000 do 10.000 prebivalcev), Občina Žalec (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev) in Mestna občina Ljubljana (v kategoriji Mestna občina). Poleg nazivov smo podelili še priznanja občinam: Kostanjevica na Krki (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), Trzin (v kategoriji do od 3.000 do 5.000 prebivalcev), Markovci, Zreče (v kategoriji od 5.000 do 10.000 prebivalcev), Slovenske Konjice, Sevnica, Krško, Brežice, Radovljica (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev) in Velenje (v kategoriji Mestna občina).

Več o vseslovenskem natečaju najdete na: http://www.planet-zemlja.org/okolju-prijazna-obcina-2010/

--

vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2014,

organizira društvo Planet Zemlja v sodelovanju z:

Zavodom za gozdove RS, www.zgs.gov.si

Direktoratom za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, www.mko.gov.si

Gospodarskim razstaviščem Ljubljana, www.gr-sejem.si

Okoljsko raziskovalnim zavodom, www.orz.si

Gradbenim institutom ZRMK, www.gi-zrmk.si

Zavodom Tovarna trajnostnega turizma, www.goodplace.si

Društvom za ENO glasbo, www.enoglasba.info

Nacionalnim institutom za javno zdravje, www.ivz.si

natečaj Planetu Zemlja prijazna občina poteka od leta 2010

www.planet-zemlja.org

www.eko-generacija.org

www.eko-reli.org

www.eko-konferenca.org

www.foodrevolution.si

Ker nam ni vseeno!

Bodite dobrodelni in darujte do 0,5 dohodnine društvu Planet Zemlja, ki deluje v javnem interesu po ZON. DŠ: 21867704.