O-STA

Bayer zaključil pripojitev področja zdravil brez recepta družbe Merck & Co., Inc., ZDA, v vrednosti 14,2 milijarde USD

· Bayer je postal vodilni ponudnik zdravil brez recepta v Severni in Latinski Ameriki ter dosegel vodilne položaje v ključnih kategorijah zdravil brez recepta po vsem svetu
· Erica Mann na čelu Bayerjevega novega področja zdravil brez recepta
· Določen potek uspešne združitve
· Začetek strateškega partnerstva med družbami Bayer in Merck & Co., Inc. na področju novega razreda zdravil (spodbujevalcev topne gvanilat-ciklaze (sGC))

Leverkusen, 1. oktober 2014 - Bayer je zaključil pripojitev področja zdravil brez recepta ameriške farmacevtske družbe Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, New Jersey. Transakcija je bila zaključena 1. oktobra 2014 po prejemu zahtevanih soglasij protimonopolnih organov. "Ta pripojitev predstavlja mejnik za Bayer in še naprej nameravamo širiti zanimivo področje zdravil brez recepta tako z notranjo rastjo, kot s strateškimi pripojitvami," pojasnjuje glavni predsednik uprave družbe Bayer, dr. Marijn Dekkers. Bayer je plačal nakupno ceno v višini 14,2 milijarde USD, z odbitkom zadržanih pogojnih sredstev, ki se izplačajo po pridobitvi soglasij protimonopolnih organov v Mehiki in Republiki Koreji. Združitev pripojenega območja se je uspešno pričela. Na čelu združenega področja poslovanja z zdravili brez recepta je Erica Mann, članica izvršnega odbora družbe Bayer HealthCare, odgovorna za vodenje divizije Consumer Care.

Pripojitev bo bistveno okrepila Bayerjevo področje zdravil brez recepta v različnih terapevtskih kategorijah in geografskih regijah. V letu 2013 so pro forma prodajni rezultati združenih področij poslovanja znašali 7,4 milijarde USD (5,5 milijarde EUR), pri čemer so rezultati iz prodaje izdelkov družbe Merck & Co., Inc. znašali približno 2,2 milijarde USD. S pripojitvijo bo Bayer na področju zdravil brez recepta dosegel drugo mesto na svetu - za združenimi področji zdravil brez recepta družb Novartis in GlaxoSmithKline po zaključku napovedane skupne naložbe v letu 2015 - ter pred predhodno vodilno družbo na tem področju Johnson & Johnson.

V okviru te zelo raznolike industrije je Bayer sedaj vodilni ponudnik zdravil brez recepta v Severni in Latinski Ameriki ter vodilni ponudnik dermatoloških izdelkov in preparatov za želodčne težave in prebavne motnje, ki sta dve od petih najpomembnejših kategorij zdravil brez recepta. Družba je dosegla drugo mesto v kategoriji zdravljenja prehladnih obolenj, alergij, vnetja sinusov in gripe ter bo še naprej ostala na drugem mestu v kategoriji prehranskih dopolnil in na tretjem mestu v kategoriji analgetikov.

Pripojeno področje družbe Merck & Co., Inc. vključuje predvsem zdravila za prehladna obolenja, alergije, vnetje sinusov in gripo; dermatološke izdelke (vključno z nego pri sončenju); izdelke za nego stopal; zdravila za želodčne težave in prebavne motnje. Najpomembnejše blagovne znamke so Claritin™ (alergije), Coppertone™ (nega pri sončenju), MiraLAX™ (želodčne težave in prebavne motnje), Afrin™ (prehladna obolenja) ter v Severni in Latinski Ameriki tudi Dr. Scholl's™ (nega stopal). Te blagovne znamke dopolnjujejo Bayerjev obstoječi portfelj zdravil brez recepta, ki vključuje zdravila Aspirin™ in Aleve™ v kategoriji analgetikov, dermatološke izdelke, vključno z blagovnimi znamkami Canesten™ in Bepanthen™/Bepanthol™, prehranska dopolnila Supradyn™, One A Day™, Berocca™, Elevit™ in Redoxon™, antacide Rennie™ in Talcid™ ter zdravila za kašelj in prehladna obolenja Alka-Seltzer Plus™ in White & Black™.

Vrednost pripojitve v višini 14,2 milijarde USD vključuje izplačilo v zvezi s prodajo zdravil Claritin™ in Afrin™ v državah, kjer se še vedno izdajata samo na recept.

Bayer pričakuje, da bo združitev poslovnih področij privedla do precejšnjih stroškovnih sinergij, zlasti pri stroških trženja in stroških blaga, in sicer do leta 2017 v višini 200 milijonov USD letno. Sinergija prihodkov iz intenzivnejše prisotnosti na trgu in izkoriščanja Bayerjeve obsežne globalne infrastrukture na ključnih območjih rasti pri uvedbi Merckovih blagovnih znamk na trge zunaj ZDA bo do leta 2017 predvidoma dosegla 400 milijonov USD. Bayer pričakuje enkratne stroške v višini približno 0,5 milijarde USD zaradi izvedbe posla in združitve področij poslovanja predvsem v letih 2014/2015. S pripojitvijo bo že v prvem letu po zaključku predvidoma dosežen 2-odstotni pozitivni prispevek k čistemu dobičku na delnico.

Financiranje pripojitve je potekalo s premostitvenim posojilom, katerega del je že odplačan z dvema hibridnima obveznicama v višini 3,25 milijarde EUR. Bayer načrtuje izdajo dodatnih obveznic za nadaljnje financiranje na kapitalskem trgu.

Uspešen začetek združitve

Približno 2.000 zaposlenih družbe Merck & Co., Inc. in 8.800 Bayerjevih zaposlenih bo združenih na Bayerjevem novem področju poslovanja. Združitev se je uspešno pričela s sklepom o imenovanjih na dveh vodstvenih ravneh. Tretja vodstvena raven bo predvidoma dokončno oblikovana jeseni 2014. "Naš cilj je združitev najboljših ljudi in zmožnosti obeh organizacij," je dejala Erica Mann. Vodstvena ekipa združenih področij poslovanja bo dejavna na naslednjih obstoječih Bayerjevih lokacijah: Whippany, New Jersey, ZDA; Basel, Švica; Šanghaj, Kitajska; Leverkusen, Nemčija; Singapur.

Bayer bo iz strateškega partnerstva prejel do 2,1 milijarde USD

Hkrati se je pričelo tudi strateško partnerstvo med družbama Bayer in Merck & Co., Inc. na področju spodbujevalcev topne gvanilat-ciklaze (sGC). Bayer želi okrepiti svoje možnosti razvoja na področju kardiologije s pogodbo o globalnem skupnem razvoju in trženju, ki so jo že odobrili pristojni protimonopolni organi. Merck & Co., Inc. bo Bayerju izplačal do 2,1 milijarde USD. Ta znesek vključuje vnaprejšnje plačilo v višini 1 milijarde USD, ki bo izplačano kmalu po zaključku, in plačila ob doseženih prodajnih mejnikih do 1,1 milijarde USD za prihodnjo skupno prodajo nekaterih skupno razvitih učinkovin, vključno z zdravilom Adempas™ (riociguat) za zdravljenje pljučne hipertenzije.

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na področjih varovanja zdravja, kmetijstva in visokotehnoloških polimerov. Kot inovativna družba uveljavlja nove trende na področjih, ki temeljijo na raziskavah. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in višjo donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2013 je skupina imela okoli 113.200 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 40,2 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,2 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 3,2 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.


Kontaktna oseba:
Katja Kresse, telefon 01 581 44 13
e-pošta: katja.kresse@bayer.com