O-STA

Maribor, varuh Zemlje

PROJEKT REIGRIŠČE DOBIL NOVEGA VARUHA

(Maribor, 2.10.2014) - Z namenom omogočanja igre vsem, tudi gibalno oviranim, se je danes na otroškem igrišču v Mestnem parku v Mariboru, postavilo gugalo za gibalno ovirane osebe. Gre za enega izmed elementov projekta REIGRIŠČE - VARNA IGRIŠČA SLOVENIJE, ki ga izvajata Zavod za varno igro in društvo Planet Zemlja. Cilj projekta je varna, raznolika in okolju ter uporabnikom prijazna reciklaža igrišč, ki s pomočjo strokovnjakov nudi tudi izobraževanje kadra ki upravlja in vzdržuje igrišča. Gre torej za projekt z dolgoročno naložbo, ki sta ga prepoznala tudi varuhinja človekovih pravic, gospa Vlasta Nussdorfer in UNICEF Slovenije in s tem prevzela vlogo VARUHA VARNIH IGRIŠČ SLOVENIJE.

Mestna občina Maribor je s postavitvijo prvega igrala za gibalno ovirane, prevzela vlogo VARUHA ZEMLJE. Gre za naziv, s katerim nosilca projekta spodbujata nudenje možnosti igre vsem, tudi gibalno oviranim, ob tem pa opozarjata na zemljo kot osnovo, na kateri se rodimo, rastemo in živimo. MECEN REIGRIŠČ je postalo podjetje Nigrad, ki je Mariboru doniralo igralo ter zagotovilo tudi kopico drugih, dolgoročnih prednosti s področja varnega vzdrževanja javnih površin.

"Danes se mi srce smeji, saj se ne dogaja prav pogosto, da nekdo drug pomisli na nas," je zbrane nagovorila Lidija Šestak Zorič, predsednica Sončka - Mariborskega društva za cerebralno paralizo.

"Veliki koraki so skriti v majhnih premikih. Veseli me, da smo z nevladnimi organizacijami začeli pisati novo zgodbo v Mariboru," je povedal župan dr. Andrej Fištravec in dodal: "Težko je vedeti kako je biti drugačen, dokler nisi drugačen. Zato si želim, da bi našo družbo krepila zdravje in zadovoljstvo. Vabim vas, da novico o tej novi pridobitvi, pogumno prenašate naprej."

"Veseli nas, da je Maribor prepoznal naš projekt in njegovo širino, kjer je sta v ospredju varnost in priložnost, ter s tem dokazal, da ima posluh za ljudi in okolje v katerem živijo," sta predajo igrala javnosti, pospremili avtorici projekta Andreja Bednjički, direktorica Zavoda za varno igro in Irena Mraz, predsednica društva Planet Zemlja.

Za morebitne objave se vam najlepše zahvaljujemo.

Fotografijo lahko uporabite brez omejitev avtorskih pravic.

O PROJEKTU REIGRIŠČE - VARNA IGRIŠČA SLOVENIJE:

Pravico otrok do igre jamči konvencija, ki jo je sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov 20. novembra 1989.

Igra je sestavni del otroštva. Naloga staršev je otrokom omogočati in pomagati pri izražanju. Naloga tistih, ki omogočajo igro vsem pa je, da zagotovijo čim večjo zaščito zdravja in varnosti pri tem. Prav slednji, lokalne in stanovanjske skupnosti, šole, vrtci, oblikovalci okolja in druge osebe, ki so vključene v oblikovanje prostora za igro in rekreacijo, pa pogosto nimajo dovolj znanja o tem, kaj vse je treba upoštevati pri načrtovanju in vzdrževanju otroških igrišč. Od tod pobuda za projekt, ki je zaživel v letu 2014.

VARUHA PROJEKTA: Zavod za varno igro in društvo Planet Zemlja.

VARUHA VARNIH IGRIŠČ SLOVENIJE: varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer in UNICEF Slovenije.

VARUHA ZEMLJE: občina Radovljica in Mestna občina Maribor.

MECEN REIGRIŠČ: Nigrad.

O ZAVODU ZA VARNO IGRO: Zavod za varno igro - ZVI je nepridobitna organizacija, preko katere želimo s preventivnimi ukrepi izboljšati stanje igral in igrač ter poskrbeti, da imajo otroci, mladostniki in odrasli na razpolago varne pripomočke za igro. Kot preventivo v zavodu smatramo tudi različne učne in motivacijske aktivnosti, s katerimi spodbujamo učne sposobnosti naše ciljne skupine. Zavod omogoča ustvarjanje in ohranjanje preventivnega osveščanja lastnikov in skrbnikov igral, kakor tudi proizvajalcev in dobaviteljev igral in igrač o varnih igralih in igračah (www.oopa.si).

O DRUŠTVU PLANET ZEMLJA:

Osnovno poslanstvo društva je komuniciranje okoljskih tematik širši javnosti. To počne skozi izobraževanja, dogodke, natečaje, projekte različnih oblik, dimenzij in značajev. Cilj društva je osveščati vse javnosti, tako strokovne kot tudi laične, zainteresirane in druge skozi jezik, ki ga te javnosti razumejo. Tako društvo ne omejuje komuniciranja le z odraslimi, temveč to počne tudi z otroki. Več o delu društva, ki ima status društva ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave in Zakonu o varovanju okolja, najdete na: www.planet-zemlja.org.

Dodatna pojasnila dobite na: reigrisce@varnoigrisce.si