O-STA

Kako napisati dober življenjepis (vabilo na delavnico)

Vabljeni na predavanje na temo pisanja življenjepisa, z možnostjo individualnega svetovanja s kariernimi svetovalci. Življenjepis predstavlja prvi stik delodajalca ali kateregakoli drugega odločevalca s prosilcem, kjer morajo informacije biti sistematično organizirane in lahko razumljive. V ta namen se bomo najprej posvetili splošni teoriji pisanja življenjepisov in pa tudi vprašanju, kako najbolje izkoristiti možnosti, ki jih ponuja Europass življenjepis. Zakaj so poleg izobrazbe pomembne tudi kompetence ter na kakšen način jih lahko vključimo v osebno predstavitev.

Po predavanju bomo ponudili tudi individualna svetovanja za že pripravljene življenjepise, da boste lahko dobili povratno informacijo o vaši osebni predstavitvi. Za udeležbo na predavanju in udeležbi na individualnem svetovanju je potrebna rezervacija termina na miran.vrbanic@zavodpip.si do 10. novembra 2014.

Termin: torek 11.11.2014 v sejni sobi Zavoda PIP na Gosposvetski cesti 86, v Mariboru.

Mest na voljo za predavanje: 20.

Predavanje in Q&A: 13.00 do 14.00.

Individualna svetovanja: 14.00 do 16.00, termini so na 15 minut.

Terminov na voljo za svetovanja: Skupaj 16 terminov, ker bosta na voljo dve svetovalki.

Dogodek organizira informacijska točka Evropske unije Europe Direct Maribor, ki deluje v okviru Zavoda PIP, ob sodelovanju Kariernega centra Univerze v Mariboru in Nacionalnega centra Europass Slovenija, ki deluje v okviru Centra RS za poklicno izobraževanje.

Facebook stran dogodka: https://www.facebook.com/events/1509386249335675/#

Kot scufan dogodek: http://www.dostop.si/NapovednikVsebina.aspx?ID=6975

***

Univerza v Mariboru (UM) izvaja aktivnosti, vezane na razvoj kariere in ustrezno iskanje zaposlitve ter enostavnejši prehod na trg dela njenih študentov in diplomantov v sklopu Kariernega centra UM. Vizija Kariernega centra UM je vzpostavitev in delovanje učinkovitega centra, ki deluje kot trajnostna in ena izmed ključnih dejavnosti univerze in vseh članic, ter predstavlja za študente, diplomante, post diplomante, mlade raziskovalce in mlade doktorje znanosti poleg študija spremljevalno, vendar izredno pomembno in nepogrešljivo aktivnost ter podporo z vseh vidikov razvoja kariere in iskanja zaposlitve, s poudarkom na nenehnem razvoju in krepitvi sodelovanja, povezovanja s ključnimi deležniki (različnimi institucijami regije, RS in širše), predvsem pa delodajalci, pri čemer tudi aktivno spodbujanje k samozaposlovanju predstavlja pomemben sklop aktivnosti centra.

Več o Kariernem centru: http://kc.um.si/.

Nacionalni center Europass je referenčna točka za evropsko pobudo Europass, ki uporabnikom nudi brezplačne obrazce za osebno predstavitev, ki so enake, standardizirane oblike. Evropska pobuda Europass se je konec leta 2012 prenovila - prenovljenemu Europass življenjepisu, ki je dosegel že na milijone uporabnikov se je pridružila tudi možnost uporabe elektronske mape (Evropska mapa kompetenc), v katero je mogoče vstaviti različna potrdila, priporočila in druga dokazila. Europass je namenjen vsem, ki se želijo celostno predstaviti, bodisi delodajalcem ali izobraževalnim ustanovam. Še zlasti primeren je za uporabo po drugih državah Evrope, vendar lahko Europass obrazce koristno uporabite tudi za iskanje zaposlitve po Sloveniji.

Več o Europassu: http://www.europass.si/.