O-STA

Ekoremediacija v Mariboru

(Maribor, 7.11.2014) - Včeraj se je na Lesarski šoli Maribor odvilo predavanje Ekoremediacija, ki ga je društvo Planet Zemlja, organizator vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna šola, letos prvič uvrstilo med sodelujoče projekte natečaja. Osnovni namen ekoremediacij je trajnostno upravljanje z naravnimi viri (voda, zrak, tla) ter celostno gospodarjenje z vodnimi in kopenskimi ekosistemi, tako v projektu strokovnjaki podjetja Limnos promovirajo znanja in vedenja, ki so jih v sožitju z naravo živeli naši predniki.

V Sloveniji je 6000 naselij, manj kot polovica pa jih je opremljena z javnim kanalizacijskim sistemom. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda za majhna naselja v velikosti do 2000 PE je potrebno zagotoviti do leta 2017, v takih naseljih pa živi kar 52 % slovenskega prebivalstva. Kot alternativa dolgim in razvejanim javnim kanalizacijskim sistemom se kot rešitev pojavljajo male komunalne čistilne naprave, med katerimi so kljub pomanjkanju certifikata dokazano najbolj učinkovite rastlinske čistilne naprave (RČN).

O tem kako postaviti RČN in druge koristne nasvete so poslušali dijaki štirih razredov Lesarske šole, kjer se trudijo mlade ekološko osveščati, saj bodo v prihodnosti delali z lesom, ki je ekološki gradbeni material prihodnosti. "V okviru predmeta Bio hiše so se začeli naši tehniki ukvarjati z različnimi projekti izdelave maket bio hiš (konopljena hiša, hiša iz slame, jurta, brunarica, pa tudi pasivna in nizkoenergijska hiša). Vaš projekt smo izbrali, ker morajo mladi v okviru tega projekta nujno razmišljati tudi o ekološkem ravnanju z odpadno vodo," je povedala mentorica projekta na šoli Maja Čebulj.

Natečaj bo s svojimi projekti pot nadaljeval 11. novembra v vrtcu Mengeš s projektom Od zrna do kruha.

Za morebitne objave se vam zahvaljujemo.

Fotografijo lahko uporabite brez omejitev avtorskih pravic.

Www.planet-zemlja.org

www.eko-generacija.org

Ker nam ni vseeno!

O NATEČAJU:

Društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA - VRTEC. Nanj se je doslej odzvalo prek 300 zavodov, naziv pa jih je doslej pridobilo prek 220. Zabeležili smo prek 45.000 sodelujočih otrok in mentorjev iz vseh regij Slovenije.

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec naj bi pripomogla k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Zato je društvo tudi v tem šolskem letu izvedlo natečaj v želji, da bi se nanj prijavilo še več zavodov, saj želijo s projektom doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja.

Kot vsa leta doslej, so tudi tokrat k sodelovanju povabili priznane slovenske strokovnjake in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij. Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS, strokovnjakov Agencije RS za okolje, Kajakaške Zveze Slovenije, podjetij skupine Pivovarna Laško (strokovnjaki področja proizvodnje in embaliranja vod), društva Skrinja, Gradbenega Instituta ZRMK, Zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, svetovnega gibanja Food Revolution, bodo letos z nami sodelovali tudi znanstveniki Znanstveno raziskovalnega centra SAZU, strokovnjaki društva Morigenos - slovenskega društva za morske sesalce in podjetja za aplikativno ekologijo Limnos (strokovnjaki s področja znanja o sožitju z naravo naših prednikov).

--

www.planet-zemlja.org

www.eko-generacija.org

Ker nam ni vseeno!