O-STA

Novinarska konferenca občin Črnomelj, Metlika in Semič

17. 11. 1014, 11.00, sejna soba Občine Črnomelj

Program Pokolpja in s tem Bela krajina se je znašla v zelo težki situaciji. Varčevalni ukrepi in načini stabilizacije s strani države so namreč skrajno neustrezni, posledično pa je izvedba programa Pokolpja izredno otežena, če že ne celo onemogočena.

Naše videnje nastale situacije je tako, da rešitev vidimo v investicijah, ki bi spodbudile nadaljnji razvoj. Če se država že zadolžuje, naj sredstva vlaga v investicije, ki bi zaprle finančni krog in spodbudile razvoj in priložnosti. Izgradnja 3. razvojne osi bi na primer zagotovo pomenila dvig gradbeništva, posledično pa tudi priložnosti na ostalih dejavnostih.

Znano je, da je problem brezposelnosti v Beli krajini zelo izrazit, zato so nova delovna mesta izrednega pomena. Končno se je situacija nekoliko izboljšana, deloma tudi z zaslugami države iz programa Pokolpje, zato bi bile posledice opustitve programa prehude za območje Bele krajine, ki se že tako ali tako sooča s počasnim razvojem.

Ublažitev nastale situacije oziroma stanje brezposelnosti po odhodu Secopa bo prispevala družba Akrapovič d.d., vendar brez ustreznih infrastrukturnih pogojev, je nemoteno delovanje kateregakoli podjetja zagotovo pred nemogočo preizkušnjo. Potrebno je zagotoviti gospodarsko, komunalno in cestno infrastrukturo, internetno povezavo, soočamo pa se še z omejenim prehodom Mednarodnega mejnega prehoda Vinica, kar še dodatno bremeni nemoteno delovanje podjetij, tako z vidika večjih stroškov kot z vidika otežene logistike.

Predor čez Gorjance bi brez dvoma neposredno vplival na pospeševanje vlaganj in pridobitev novih investitorjev na območju Bele krajine, saj slednji za vlaganje v Belo krajino kot izključni pogoj v kar 70-odstotkih navajajo bližino avtoceste, za 20 odstotkov je ta pogoj izrednega pomena, za ostalih 10 odstotkov pa je ta pogoj manj pomemben oziroma prednost dajejo ustrezni internetni povezavi.

Razvojno informacijski center Bela krajina je bodočim manjšim investitorjem pomagal pri prijavi na razpis, vendar po naših informacijah se sredstva iz naslova Pokolpja po novem umikajo z proračuna, kar je povsem nedopustno.

Pričakujemo, da bo vendarle prevladal razum, saj je država programu Pokolpje zagotovila 170 milijonov EUR za prometno infrastrukturo, a žal je dejstvo, da se aktivnosti odvijajo povsod drugje in ne na območju Pokolpja. Podobno je z elektroenergetsko infrastrukturo, za kar je bilo namenjenih 5 milijonov EUR, pri čemer velja omeniti, da je pristojno ministrstvo potek trase daljnovoda 2x110 KV RTP Kočevje - RTP Črnomelj preneslo na Občino Črnomelj in s tem odločitev in odgovornost preneslo na laično javnost.

Namen sklicane novinarske konference je opozoriti Vlado RS, da naj ne ustavlja in zavira realizacijo programa Pokolpja, saj s tem onemogoča prepotrebna nova delovna mesta in ohranjanje obstoječih na območju Bele krajine. Vlada naj realizira predvidena sredstva za izgradnjo 3. razvojne osi in ostale prometne infrastrukture na območju Bele krajine ter s tem prispeva k vlaganju investitorjev.

Županja občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič

Župan občine Metlika

Darko Zevnik

Županja občine Semič

Polona Kambič