O-STA

Martinova stojnica na Bledu

Jutri se bo na Bledu začela tradicionalna tržnica "Triglavska roža Bled", kjer se stojnice šibijo pod pestro izbiro domačih, naravi prijazno pridelanih in izdelanih dobrot. Ta dan bo - za razliko od drugih - ena od stojnic namenjena projektu Martinov plašč, ki ga je občina Bled "posvojila" kot eno od okoljsko-družbenih pobud društva Planet Zemlja. Gre za projekt, katerega glavni cilj je zbiranje odsluženih plaščev za ljudi, ki te potrebujejo in je bil zamišljen kot ena od pobud na Martinovo.

Občina Bled se je projektu pridružila kot sodelujoča v vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna občina 2014, kjer je letos sodelovala že tretjič. Tokrat so o naporih občin, da bi bile okolju in naravi prijazne, odločali strokovnjaki iz Zavoda za gozdove RS, Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega instituta za javno zdravje, društva za ENO glasbo, zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Okoljsko raziskovalnega zavoda, Gradbenega instituta ZRMK in društva Planet Zemlja.

Poleg Bleda so se okoljsko-družbenim pobudam društva pridružile tudi občine Žalec, Zreče, Razkrižje in Ormož.

Več o pobudah najdete spodaj.

Za morebitno objavo se vam najlepše zahvaljujemo.

POBUDE

  • Martinov plašč - Praznovanje Martina z izvirnim sporočilom

Postavitev stojnice, kjer poteka zbiranje plaščev za občane, ki jih potrebujejo.

  • Občina naravnega blišča - Okolju prijaznejše praznovanje božično - novoletnih praznikov

Manj sredstev (s tem pa tudi krajši čas osvetlitve) za praznično osvetlitev, odpoved ognjemetov...

  • Kilometer nič - Uvajanje ponudbe "Kilometer Nič" na področju občine

Projekt mreženja ponudnikov hrane s ciljem ohranjanja avtohtonih lokalnih pridelkov, samooskrbe, sledljivosti, nižanja onesnaženja zaradi transportnih poti...

  • Občanova stojnica - Spodbujanje socialnega podjetništva - trajnostno pridelana hrana

Občinska stojnica brezplačno v uporabo lokalnim pridelovalcem, ki svoje pridelke ponujajo po tržnih oz. konkurenčnih cenah.

  • Terezijin vrt - Zemljo ljudem v obdelovanje

Razpis za oddajo zemlje za vrtnarjenje v najem občanom brezplačno oz. za simbolično ceno.

  • Reigrišče, Varna igrišča Slovenije - Reciklaža javnih igrišč

Oprema javnih igrišč s ciljem aktiviranja zapostavljenih/prezrtih skupin občanov.

- Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2014/15

Podpora VIZ in VVZ pri izvedbi projektov vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, skozi katerega zavodi pridobivajo dodatna znanja s področja varovanja okolja in ohranjanja narave s pomočjo strokovnjakov in drugih ustanov, ki zanje pripravijo posebne delavnice, predavanja ipd.

*O izvedbah pobud in učinkih teh v posameznih občinah, vas bomo sproti obveščali.

O VSESLOVENSKEM NATEČAJU PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA

Cilj natečaja je večplasten - podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom v komisiji oziroma sodelujočim ustanovam iz katerih prihajajo (Zavod za gozdove RS, Direktorat za lokalno samooskrbo Ministrstva za kmetijstvo, Nacionalni institut za javno zdravje, društvo za ENO glasbo, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Okoljsko raziskovalni zavod, Gradbeni institut ZRMK in društvo Planet Zemlja), medtem ko občinam prinašajo priznanje za delo in motivacijo za naprej ter obilo idej. Natečaj 2014 je podprla tudi Skupnost občin Slovenije.

2010

Društvo Planet Zemlja je leta 2010 prvič izvedlo natečaj, skozi katerega je želelo pridobiti sliko na področju osveščanja lokalnih skupnosti na področju okolje-varstva. Na povabilo se je odzvalo 33 občin (pretežno severovzhodne občine, od 3.000-10.000), v


prvi kategoriji (do 3.000 prebivalcev) pa je naziv prejela občina Dobrovnik, v drugi (med 3.000 in 10.000 prebivalci) občina Vojnik in v kategoriji nad 10.000 prebivalcev, občina Celje.

2011

Leta 2011 je društvo področju okoljskega osveščanja dodalo še področje varovanja gozdov in ravnanja z odpadki. V ta namen so sodelovanje z društvom sprejeli na Agenciji RS za okolje in Zavodu RS za gozdove. Tako smo trem kategorijam najboljših, dodali še po dve mesti v posamezni kategoriji. Na povabilo se je odzvalo 35 občin (pretežno občine z nad 10.000 prebivalci), naziv so prejele: občina Razkrižje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občina Vojnik (med 3.000 in 10.000 prebivalcev) in občina Murska Sobota (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev). Priznanja so prejele tudi občine:

Hodoš in Kostanjevica na Krki (v kategoriji do 3.000 prebivalcev); občini Kobarid in Trzin (med 3.000 in 10.000 prebivalcev) in občini Radovljica in Sevnica (z nad 10.000 prebivalcev).

2012

Leta 2012 je društvo področju okoljskega osveščanja, varovanja gozdov in ravnanja z odpadki, dodalo še področje energetike in sejemske dejavnosti in s tem začelo tudi sodelovanje z Visoko šolo za tehnologijo in sisteme, Gradbenim institutom ZRMK in Gospodarskim razstaviščem Ljubljana. Na povabilo se je odzvalo 32 občin (pretežno severovzhod Slovenije, z nad 10.000 prebivalci), naziv pa so prejele: občina Vransko (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občina Vojnik (v kategoriji do 10.000 prebivalcev) in Mestna občina Ljubljana (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev). Poleg nazivov smo podelili še priznanja občinam: Razkrižje, Kostanjevica in Kobilje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občine Puconci, Kobarid in Trzin (med 3.000 in 10.000 prebivalcev), občine Žalec, Krško in Velenje (z nad 10.000 prebivalcev).

2013

Leta 2013 je društvo področju okoljskega osveščanja, varovanja gozdov, ravnanja z odpadki, energetike, sejemske dejavnosti dodalo še področje trajnostnega turizma in lokalne samooskrbe, in s tem začelo sodelovanje tudi z Direktoratom za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter zavodom Tovarna trajnostnega turizma - GoodPlace. Na povabilo se je odzvalo 16 občin (iz Pomurja, Dolenjske, Osrednje Slovenije, Štajerske, Šaleško-Savinjske regije, Posavja in Gorenjske), naziv pa so prejele: občina Razkrižje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občina Poljčane (v kategoriji od 3.000 do 5.000 prebivalcev), občina Vojnik (v kategoriji od 5.000 do 10.000 prebivalcev), občina Žalec (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev) in Mestna občina Ljubljana (v kategoriji Mestna občina). Poleg nazivov smo podelili še priznanja občinam: Kostanjevica na Krki (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), Trzin (v kategoriji do od 3.000 do 5.000 prebivalcev), Markovci, Zreče (v kategoriji od 5.000 do 10.000 prebivalcev), Slovenske Konjice, Sevnica, Krško, Brežice, Radovljica (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev) in Velenje (v kategoriji Mestna občina).

Več o vseslovenskem natečaju najdete na: http://www.planet-zemlja.org/okolju-prijazna-obcina-2010/