O-STA

Bayer razširil dobrodelno pomoč

  • Bayer d.o.o. letos razširil pomoč in poleg finančne donacije Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje podaril rabljene računalnike
  • Zaposleni v podjetju so se letos aktivno vključili v zbiranje pomoči in zbrali za cel kombi oblačil in drugih potrebnih stvari

Ljubljana, 22. december 2014 - Bayer d.o.o. že nekaj let donira del finančnih sredstev v dobrodelne namene, v letošnjem decembru pa je podjetje dobrodelno finančno podporo razširilo tudi na materialno pomoč. Poleg donacije, ki je bila letos v celoti namenjena Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje, je podjetje podarilo tudi 33 rabljenih računalnikov; Bayerjevi zaposleni pa so zbirali sezonska oblačila in druge stvari, ki jih za pomoč socialno ogroženim družinam iz vse Slovenije potrebuje ZMP Ljubljana Moste-Polje. V podjetju so zaposlene povabili tudi k namenitvi 0,5 % dohodnine za podporo humanitarnih projektov te organizacije.

Donacija za pokritje najnujnejših potreb

Bayer Slovenija bo letos že četrto leto zapored donator ZPM Ljubljana Moste-Polje. Z vsakoletno finančno donacijo podpiramo njihove humanitarne projekte, ki vsako leto pomagajo še več otrokom in družinam, ki živijo v zelo težkih socialnih razmerah. Po besedah predstavnikov ZPMS je prosilcev pomoči vsak dan več, najhuje pa je v prvih mesecih leta, zato smo se dogovorili, da bo Zveza sredstva postopoma dodeljevala ljudem po lastni presoji v obdobju nekaj mesecev.

Rabljeni računalniki bodo ponovno služili

V okviru lokalnih družbeno odgovornih aktivnosti je podjetje Bayer d.o.o. pred nekaj dnevi podarilo 33 rabljenih računalnikov. ZPM Ljubljana Moste-Polje je izbrala trideset družin, ki so jim Bayerjevi zaposleni izročili računalnike, trije računalniki pa bodo svojemu namenu služili v počitniških domovih, kjer ZPM Ljubljana Moste-Polje izvaja počitniške tabore za otroke iz socialno šibkih družin.

Računalnike so prejeli otroci in drugi družinski člani iz vse Slovenije iz družin, ki računalnike najbolj potrebujejo. Med prejemniki je bila tudi mamica s sedmimi otroki, najbolj pa so se računalnikov razveselili šolarji, saj bo odslej njihovo učenje veliko lažje. Družinam izven Ljubljane, ki niso mogle računalnikov prevzeti v Ljubljani, so Bayerjevi zaposleni računalnike dostavili v njihove kraje.

"Prezračimo" omare in pomagajmo!

Bayerjevi zaposleni so v decembrski dobrodelni akciji "Prezračimo" omare in pomagajmo! zbirali sezonska oblačila in druge vsakodnevne predmete, ki jih za pomoč družinam potrebuje ZMP Ljubljana Moste-Polje. V poslovnih prostorih Bayerja so zbrali za cel kombi oblačil in obutve za otroke in odrasle, otroških knjig, šolskih torb, družabnih iger, predmetov za osebno higieno in drugih stvari, ki jih v skladišču za humanitarno pomoč najpogosteje zmanjka.

Nič ne stane, da ste dobrodelni!

V želji pomagati v največji možni meri, je podjetje povabilo vse zaposlene, ki še niso izkoristili zakonske možnosti za donacijo dela svoje dohodnine, da to storijo do konca letošnjega leta in namenijo 0,5 % dohodnine za humanitarne projekte ZPM Ljubljana Moste-Polje. S tem bodo pomagali otrokom in mladostnikom, vključenim v projekt Botrstvo v Sloveniji. Tudi ta aktivnost je med zaposlenimi naletela na pozitiven odziv in bo v kratkem prispevala drobec k lepšemu in lažjemu življenju otrok, ki jim sreča ni najbolj naklonjena.

Spodbujanje korporativnega prostovoljstva je ena od dejavnosti, ki jih v podjetju aktivno izvajamo od prejema certifikata Družini prijazno podjetje. Podjetje Bayer d.o.o. in njegovi zaposleni s temi dejavnostmi udejanjajo poslanstvo Bayerja, zapisano v sloganu "Science For A Better Life" - Znanost za boljše življenje.

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na področjih varovanja zdravja, kmetijstva in visokotehnoloških polimerov. Kot inovativna družba uveljavlja nove trende na področjih, ki temeljijo na raziskavah. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in višjo donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2013 je skupina imela okoli 113.200 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 40,2 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,2 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 3,2 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13

katja.kresse@bayer.com

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam