O-STA

PODNEBJE SE SPREMINJA - SE ZNAMO PRILAGODITI?

(Vodice, 2.2.2015) Danes bo v Knjižnici Vodice ob 19.30 potekalo brezplačno predavanje mag. Tanje Cegnar o prilagajanju na podnebne spremembe. Cegnarjeva, znana tudi kot meteorologinja na TV Slovenija, proučuje vplive podnebnih sprememb za različna področja gospodarstva in je postala specialistka za vplive vremena in podnebja na ljudi.

O prilagajanju na podnebne spremembe pravi: "Meritve in opaženi vremenski pojavi nedvomno potrjujejo, da se svetovno podnebje spreminja. Tudi v Sloveniji smo priča spremembam, ki od nas terjajo, da se prilagodimo na spremenjeno okolje. Da bi se lahko učinkovito prilagodili in zmanjšali tveganja, ki jih prinašajo podnebne spremembe, moramo najprej spoznati podnebni sistem in njegove vplive, prav tako pa tudi oceniti ranljivost in sprejeti ukrepe, s katerimi bomo izboljšali odpornost na nevarne vremenske dogodke."

Predavanje organizira društvo Planet Zemlja s pomočjo občine in Knjižnice Vodice. Obema se društvo iskreno zahvaljuje za priložnost, predstaviti širši javnosti vse bolj aktualno problematiko podnebnih sprememb.

Vljudno vabljeni!

Ker nam ni vseeno!

društvo Planet Zemlja deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave in Zakonu o varstvu okolja

www.planet-zemlja.org

www.eko-generacija.org

www.eko-konferenca.org

www.eko-reli.org

www.foodrevolution.si

O društvu Planet Zemlja
društvo Planet Zemlja že sedmo leto deluje na področju osveščanja javnosti o pomenu odnosa vsakega posameznika do okolja, komuniciranja okoljskih tem z najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo strokovnjakov skozi različne projekte in dogodke.

Leta 2010 je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, leta 2013 pa tudi po Zakonu o varovanju okolja.