O-STA

ZELENO PERO - edino šolsko državno tekmovanje v pripravi novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave in varovanja okolja

Na slovenskih osnovnih in srednjih šolah, bodo učenci in dijaki, ki so se prijavili na tekmovanje za ZELENO PERO, jutri pisali novinarske prispevke na temo SVETLOBE in z njo povezanimi tehnologijami. Gre za edino tovrstno tekmovanje v Sloveniji, ki ga od lani organizira društvo Planet Zemlja, nanj pa se je prijavilo 15 zavodov oziroma 193 učencev in dijakov.

Jutri bo potekal šolski del tekmovanja, na državnem tekmovanju pa se bodo mladi eko novinarji preizkusili 18. marca. Razglasitev zmagovalcev bo potekala na svetovni dan zemlje, 22.4.2015 na Gospodarskem razstavišču Ljubljana. Prispevki bodo po zaključku tekmovanja objavljeni na straneh elektronskega medija mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org.

Projekt, ki ga moralno podpira Ministrstvo za šolstvo, je za temo letošnjega tekmovanja razglasilo SVETLOBO oziroma Svetlobo in z njo povezane tehnologije, torej temo, ki jo je za leto 2015, razglasila OZN.

Za morebitne objave se vam zahvaljujemo.

O projektu ZELENO PERO:

S projektom želi društvo Planet Zemlja mlade spodbuditi k aktivnemu raziskovanju lokalnega okolja in seznanjanju z okoljsko problematiko ter s tem spodbuditi zavest, da lahko tudi sami sodelujejo pri pozitivnih spremembah v svojem kraju.

Cilji tekmovanja so predvsem širjenje in poglabljanje znanja iz okoljevarstva, ekologije in načel trajnostnega razvoja, informiranje in osveščanje o pomenu razumevanja narave, njenih procesov ter zakonitosti, varovanju narave in lokalnih okoljskih težavah ter popularizacija trajnostnega odnosa do okolja.

V začetku februarja 2014 je na 23 slovenskih šolah potekalo prvo šolsko tekmovanje v pripravi novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave in varovanja okolja. Na tekmovanje se je prijavilo 367 dijakov in učencev. Tematika tekmovanja v letu 2014 ni bila določena, tekmovali pa so lahko učenci druge in tretje triade ter srednješolci.

V letu 2015 se je na tekmovanje prijavilo 15 šol, za Zeleno pero pa se bo potegovalo 193 mladih. V tem letu se lahko tekmovanja udeležijo učenci zadnje triade osnovnih šol ter dijaki srednjih šol. Komisija je namreč ocenila, da je tekmovanje za drugo triado prezahtevno, saj imajo tekmovalci le 60 minut časa, da pripravijo prispevek na šolskem računalniku.

O društvu Planet Zemlja

društvo Planet Zemlja že sedmo leto deluje na področju osveščanja javnosti o pomenu odnosa vsakega posameznika do okolja, komuniciranja okoljskih tem z najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo strokovnjakov skozi različne projekte in dogodke. Leta 2010 je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, leta 2013 pa tudi po Zakonu o varovanju okolja.