O-STA

Rak ni onstran nas - sporočilo ob svetovnem dnevu boja proti raku 2015

Število primerov raka v Sloveniji narašča zlasti na račun staranja prebivalstva · Bayer v Sloveniji obeležuje svetovni dan boja proti raku 2015 z informiranjem in izobraževanjem o tej bolezni in njenih posledicah · Letno srečanje na svetovni ravni v organizaciji Mednarodne zveze za boj proti raku (Union for International Cancer Control - UICC) opominja ljudi po vsem svetu, da rak ni nekaj, kar je onstran nas #NotBeyondUs

Ljubljana, 4. februar, 2015 - Bayer HealthCare danes obeležuje svetovni dan raka, letni dogodek v organizaciji Mednarodne zveze za boj proti raku, ki želi na letni ravni zmanjšati več milijonov primerov z rakom povezanih smrti, ki bi jih lahko preprečili. K temu si prizadevajo z dviganjem ozaveščenosti in izobraževanjem o bolezni ter s pozivanjem vlad in posameznikov po celem svetu, da ukrepajo.

Tema letošnjega svetovnega dne boja proti raku bo "Rak ni onstran nas", ki poudarja nujnost pozitivnega in proaktivnega pristopa k boju proti raku. Ta prisotp lahko delno dosežemo z izobraževanjem javnosti in sodelovanjem v raziskavah, ki vodijo k odkritju in razvoju novih terapij proti raku, in s tem potisnemo globalni boj proti raku na novo raven.

Število rakavih bolnikov se veča zlasti na račun staranja prebivalstva

Najpogostejše novoodkrite oblike raka v Sloveniji so rak kože, rak debelega črevesa in danke, rak pljuč, rak dojke in rak prostate. Za vse rake skupaj pri obeh spolih skupaj lahko na podlagi podatkov povemo, da gre več kot polovica zvečanja incidence raka na račun staranja prebivalstva.[i]

Da bi obeležili svetovni dan raka 2015 je Bayer razvil infografiko, ki prikazuje trenutne globalne trende rakavih obolenj, statistike in dejavnike tveganja, da bi ljudi ozavestili o bolezni in načinih, s katerimi lahko skupaj pripomoremo, da boj proti raku ne bo onstran naših moči.

Skozi grajenje partnerstva z vodilnimi zdravniki, institucijami in društvi bolnikov Bayer nadaljuje z grajenjem svoje vizije zdravljenja, zavezanosti onkološkim raziskavam in vsesplošnemu cilju izboljšanja življenja vseh bolnikov z rakom.

Bayer trenutno nudi tri terapije za rakave bolnike v Sloveniji. Tako portfelj onkoloških zdravil kot tudi zdravila v fazi preskušanj se osredotočajo na nekatere od najtežje ozdravljivih oblik raka - kjer je potreba po zdravljenju pogosto tudi največja.

Za več informacij o raku, vključno z rakom prostate, rakom debelega črevesa in danke, gastrointestinalnih stromalnih tumorjev, diferenciranim rakom ščitnice, rakom ledvic ali rakom jeter, lahko poiščete na globalni spletni strani http://www.bayerpharma.com/closing-in-on-cancer/index.php.

O svetovnem dnevu raka

Svetovni dan raka je enkratna priložnost za ustvarjanje pozitivnih sprememb na področju onkologije - tako na ravni posameznika, kot tudi na ravni institucij in vlad. Posamezniki in združenja po vsem svetu sodelujejo pri svetovnem dnevu raka z namenom, da bi poudarili obstoj rešitev za zdravljenja raka, ki so v našem dosegu. Za več informacij in udeležbo pri prizadevanjih za bistveno zmanjšanje globalnega bremena rakavih obolenj do 2020, prosimo obiščite www.worldcancerday.org.

O Mednarodni zvezi za boj proti raku (Union for International Cancer Control - UICC)

Kot članska organizacija je bila ustanovljena leta 1933, s sedežem v Ženevi, s članstvom, ki šteje več kot 800 organizacij iz več kot 155 držav. Med člani so večje svetovne organizacije za boj proti raku, zdravstvena ministrstva, raziskovalne ustanove in združenja bolnikov. Skupaj s svojimi člani, ključnimi partnerji, Svetovni zdravstveno organizacijo, Mednarodno agencijo za raziskave raka in drugimi, UICC nagovarja naraščajočo pojavnost raka na globalni ravni. Za več informacij, prosimo obiščite www.uicc.org.

O onkologiji podjetja Bayer
Bayer je zavezan k izvajanju znanosti za boljše življenje s širitvijo portfelja inovativnih zdravil. Onkološka franšiza podjetja Bayer zdaj vključuje tri onkološka zdravila in več drugih učinkovin na različnih stopnjah kliničnega razvoja. Ta zdravila skupno odražajo pristop podjetja k raziskavam, ki prednostno obravnavajo tarče in poti učinkovanja, ki bi lahko spremenile način obravnave rakavih obolenj.

O družbi Bayer HealthCare

Skupina Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na področjih varovanja zdravja, prehrane in visokotehnoloških materialov. Bayer HealthCare, podskupina družbe Bayer AG z letnim prometom v višini 18,9 mlrd EUR (2013), je ena vodilnih svetovnih inovativnih družb na področju varovanja zdravja s sedežem v nemškem Leverkusnu. Podskupina opravlja globalne dejavnosti v štirih poslovnih enotah: Animal Health (veterinarska zdravila in izdelki za nego živali), Consumer Care (zdravila, ki se izdajajo brez recepta, in prehranska dopolnila), Medical Care (medicinski pripomočki) in Pharmaceuticals (zdravila, ki se izdajajo na recept). Cilj družbe Bayer HealthCare je izumiti, proizvesti in tržiti izdelke za izboljšanje zdravja ljudi in živali po vsem svetu. Družba Bayer HealthCare ima 56.000 zaposlenih po vsem svetu (31. december 2013), in sicer v več kot 100 državah. Za več informacij obiščite www.healthcare.bayer.com

Od našega spletnega servisa vas loči le en klik: press.healthcare.bayer.com

Sledite nam na Facebook profilu: http://www.facebook.com/healthcare.bayer

Sledite nam na Twitter profilu: https://twitter.com/BayerHealthCare

Kontaktna oseba za medije:

Katja Kresse, tel. 01 581 44 13

Email: katja.kresse@bayer.com

Več na www.bayerpharma.com.

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.


[i] Rak v Sloveniji 2010. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana, Epidemiologija in register raka, Register raka

Republike Slovenije, 2013; dostopno prek:

http://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/RRS/Rak_v_Sloveniji_2010.pdf (zadnji dostop februar, 2015)