O-STA

Dan varne rabe interneta 2015

Dan varne rabe interneta 2015 vabi skupaj otroke, starše, učitelje in uporabnike interneta za ustvarjanje boljšega interneta. Začenši v EU leta 2004, je danes dan varne rabe interneta globalni dogodek, kjer na milijone ljudi v več kot 100 državah spodbuja varnejšo in bolj odgovorno uporabo spletnih tehnologij in mobilnih telefonov, zlasti s strani otrok in mladih.

Raziskava Evrobarometer o kibernetski varnosti, objavljena ob današnjem svetovnem dnevu varne rabe interneta, kaže, da so uporabniki interneta v EU še vedno zelo zaskrbljeni glede kibernetske kriminalitete. Po mnenju 85 % anketirancev, kar je 9 % več kot lani, se je tveganje, da postaneš žrtev kibernetske kriminalitete, povečalo. Ravno tako so anketiranci glede na lansko raziskavo precej bolj zaskrbljeni glede posameznih vrst kibernetske kriminalitete, kot so kraja identitete, vdor v račun elektronske pošte ali družbenega medija, kraja bančnih podatkov ali spletne bančne goljufije.

Raziskava Evrobarometer vsebuje tudi podatke o navadah uporabnikov interneta v EU in posameznih državah članicah. 61 % Slovencev uporablja internet vsak dan, 12 % pogosto ali včasih, 8 % občasno, 19 % pa nikoli. Pri Slovencih je najbolj priljubljena naprava za brskanje po internetu računalnik (94 %), sledita pametni telefon (55 %) in tablica (27 %). Slovenci največ časa porabimo za branje elektronske pošte (89 %) in spletnih novic (84 %) ter uporabo družbenih medijev (58 %).

Evropska unija v prizadevanjih za boj proti kibernetski kriminaliteti izvaja zakonodajo in podpira operativno sodelovanje kot del trenutne strategije EU za kibernetsko varnost. V okviru Europola je bil vzpostavljen Evropski center za boj proti kibernetski kriminaliteti, ki je začel delovati januarja 2013. Svetovni dan varne rabe interneta je tako namenjen spodbujanju varne in odgovornejše rabe spletnih tehnologij.

Celotno sporočilo:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-4322_en.htm (ang.)

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm#423 (ang.)

Evrobarometer o kibernetski varnosti:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_423_fact_si_si.pdf

O dnevu varne rabe interneta:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/10-february-2015-born-eu-safer-internet-day-goes-global (ang.)

Center za varnejši internet SAFE.SI: http://safe.si/aktivnosti/dan-varne-rabe-interneta

Insafe: http://www.saferinternet.org/ (ang.)

Spletna stran informacijske točke Evropske komisije Europe Direct Maribor:

http://www.evropejec.si/.