O-STA

Predstavitev knjige Pravni vidiki Kohezijskega sklada EU

OBVESTILO O DOGODKU

V prostorih Uradnega lista Republike Slovenije na Dunajski cesti 167 so v petek, 13. februarja 2015, pripravili predstavitev knjige Pravni vidiki Kohezijskega sklada EU, ki so jo izdali pri založbi Uradnega lista. Avtor knjige mag. Matjaž Klun je poudaril pomen črpanja sredstev Kohezijskega sklada EU za področje okolja in opozoril na problematiko, povezano s tem, predvsem na neučinkovito črpanje nepovratnih sredstev in na možne sistemske rešitve, ki bi lahko prinesle večjo učinkovitost.

Več o knjigi si lahko ogledate na naši spletni strani.