O-STA

Evropski dan žrtev kaznivih dejanj

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová se je v izjavi ob evropskem dnevu žrtev kaznivih dejanj, ki ga praznujemo 22. februarja, zavzela za skrb za ranljive ljudi v Evropi.

Poudarila je, da je v Evropski uniji vsako leto 75 milijonov ljudi žrtev kaznivih dejanj. Med drugim je opozorila tudi na novo zakonodajo EU na tem področju. Od novembra letos bodo nova pravila EU zagotavljala minimalno raven zaščite za žrtve, in sicer pravico do jasnih in razumljivih informacij o postopkih, možnost aktivne udeležbe v kazenskih postopkih in uporabo storitev za podporo žrtvam.

Države članice naj bi pravila hitro prenesla v svoj pravni red, da bodo ljudem prinesla dejanske koristi. Poleg tega morajo od januarja države članice EU priznati prepovedi približevanja, odredbe o zaščiti in odločbe o prepustitvi, ki jih izda posamezna država članica.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4466_en.htm (ang.)

Dodatne informacije o zaščiti žrtev: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4465_en.htm (ang.)