O-STA

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira 1. MEDNARODNI KONGRES JAVNEGA NAROČANJA 23. in 24 aprila 2015

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira

1. MEDNARODNI KONGRES JAVNEGA NAROČANJA

23. in 24 aprila 2015

grand hotel Bernardin, Portorož, Slovenija

Glavni namen kongresa je podpreti razvoj javnih naročil v Evropi. Pri tem bomo velik poudarek namenili povezovanju držav, Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Albanije, Makedonije ter Bosne in Hercegovine, izmenjavi idej in izkušenj ter združitvi moči pri spodbujanju promocije javnih naročil, in to tako v domačem okolju kot v Evropi. Sodelujoči na Mednarodnem kongresu javnega naročanja bodo predstavili smernice evropskih direktiv na tem področju, ureditev, delovanje in razvoj sistema javnega naročanja v posameznih državah, ureditev koncesij in pregled pravnega varstva.

Drugi dan kongresa bodo udeleženci pridobili poglobljen pregled nad obravnavano tematiko na zasedanju, na katerem bodo predstavniki različnih strokovnih institucij predstavili najboljše prakse na področju javnih naročil v posamezni državi.

Več o kongresu lahko najdete http://mkjn.uradni-list.si/index.php

Za vsa dodatna vprašanja vam je na voljo Ana Wagner, na telefonski številki 01/200 18 56 ali po elektronski pošti: ana.wagner@uradni-list.si, več o kongresu pa najdete na: http://mkjn.uradni-list.si.