O-STA

Obvestilo s spremembi maloprodajnih cen naftnih derivatov

Cene naftnih derivatov se jutri, to je 01. aprila 2003, ne bodo spremenile, ker je Vlada Republike Slovenije pri vseh derivatih zvišala trošarine.

V tabeli struktura maloprodajnih cen navajamo znesek za koliko se je zvišala trošarina pri posameznem derivatu.

V preteklem štirinajstdnevnem obdobju se je tečaj dolarja glede na predhodno obdobje znižal v absolutnem znesku za 0,30 SIT/USD oziroma relativno 0,14 %.

V navedenem obdobju so se spremenile kotacije na CIF Mediteran. Spremembe so naslednje:

Kotacija NMB 95 je nižja za 8,40 % ali 28,60 USD na tono

Kotacija PLO je nižja za 0,40 % ali 1,4 USD na tono

Kotacija KOEL je nižja za 1,93 % ali 6,5 USD na tono