O-STA

Razglasili zmagovalni razred v okviru programa prometne vzgoje za četrtošolce osemletke z nazivom "Varnost za vse"

Danes je bila v Lutkovnem gledališču Ljubljana posebna konferenca za novinarje, ki sta se je udeležila tudi dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve in dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport. Na tej konferenci so predstavniki podjetja Renault Slovenija in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije predstavili potek posebnega vzgojno-izobraževalnega programa "Varnost za vse". Pred tem je posebna častna žirija izmed desetih finalistov izbrala tisti razred, ki je s svojim delom na tem projektu dosegel najvišje ocene.

Zmagovalni razred, ki ga je razglasil dr. Slavko Gaber, je 4. c razred iz osnovne šole Ljudski vrt na Ptuju, ki je pod vodstvom prof. Jožice Repič in mentorja prometne vzgoje Mirana Petka izdelal naslednji sklop domiselnih in vzorno izdelanih vzgojnih pripomočkov : - prometni domino, pri katerem je treba prometne znake združevati z ustreznimi pomeni, - dva plakata, ki nazorno prikazujeta pravilno in nepravilno oziroma nevarno vedenje v prometu, - spletno stran, na kateri je predstavljeno njihovo delo na področju varnosti v cestnem prometu in - video kaseto z analizo kolesarskih poti v okolici šole, z opozorili na nepravilno vedenje kolesarjev in z opozorili na nevarne prometne točke v okolici šole.

Učenci tega razreda se bodo za nagrado sredi junija udeležili srečanja svojih vrstnikov iz vseh držav, ki letos sodelujejo v tem mednarodnem projektu. To srečanje s predstavitvijo zmagovalnih projektov bo v Disneylandu pri Parizu.