O-STA

Zaustavitev proizvodnje v Revozu

Glede na trenutno dogajanje, povezano s širjenjem koronavirusa, in v skrbi za zdravje zaposlenih se je vodstvo podjetja Revoz odločilo, da v torek, 17. marca, ob 22. uri zaustavi proizvodnjo. Sodelavce je pozvalo, da ostanejo doma in sledijo navodilom pristojnih državnih organov.

Trenutno ni mogoče oceniti, kdaj bodo vzpostavljeni pogoji za ponoven zagon proizvodnje. To bo odvisno tako od razmer v državi kot od odločitev matične Skupine Renault.

Seveda si bo podjetje, tako kot celotna Skupina Renault, prizadevalo vzpostaviti poslovanje takoj, ko bo to možno. Potem ko bo kriza mimo, bo v dogovoru s socialnimi partnerji sprejelo vse potrebno ukrepe, s katerimi bo zagotovilo ustrezno delovanje in odgovorilo na pričakovanja svojih kupcev.

O vseh ključnih informacijah glede dejavnosti Revoza in ponovnega zagona bodo tako zaposleni kot partnerji obveščeni prek mobilne aplikacije in spletne strani podjetja.

Več informacij za medije:

Nevenka Bašek Zildžović

nevenka.basek@renault.com

040 395 765