O-STA

Ustanovitev novega podjetja Renault Slovenija

Zaradi boljše uskladitve z organizacijsko strukturo industrijskih in komercialnih aktivnosti Renaulta v evropskih državah, bo

Za opravljanje komercialne dejavnosti avtomobilske znamke Renault v Sloveniji

od 1. junija 2002 naprej skrbelo novo podjetje Renault Slovenija d.o.o.

Michel Bouton, predsednik Uprave podjetja Revoz d.d., in Jean-Pierre Ripoll, član Uprave in direktor komercialne divizije Revoza, odslej pa generalni direktor novo ustanovljenega podjetja Renault Slovenija d.o.o., sta danes pojasnila novo organiziranost industrijske in komercialne dejavnosti avtomobilske znamke Renault v Sloveniji. S 1. junijem 2002 komercialne aktivnosti prevzema novo podjetje Renault Slovenija d.o.o., v podjetju Revoz d.d. pa se bodo lahko osredotočili na razvoj industrijske dejavnosti v okviru Skupine Renault. S tem bodo povečali učinkovitost, saj bo nova organiziranost Renaulta v Sloveniji usklajena s sistemom Skupine Renault v ostalih evropskih državah, kjer ima Renault svoja komercialna podjetja. Podjetje Renault Slovenija d.o.o. je hčerinsko podjetje Renaulta, organizacijsko in funkcionalno pa sodi v okvir komercialne direkcije za Evropo. Redno zaposlitev v novem podjetju Renault Slovenija d.o.o. bo dobilo vseh 140 zaposlenih, ki so doslej delali v komercialni diviziji Revoza.

Večja učinkovitost in prilagodljivost v dveh močno specializiranih dejavnostih

Revoz d.d. je edini proizvajalec avtomobilov pri nas, je največji izvoznik, po številnih kriterijih pa je tudi eno najbolj sodobnih, učinkovitih in tudi uglednih podjetij v Sloveniji. Industrijski del Revoza je v zadnjem desetletju dosegal hiter razvoj na številnih področjih: tehničnem in tehnološkem, pri zmogljivostih, pri organiziranosti ter šolanju in razvoju kadrov in nenazadnje na področju varovanja okolja in učinkovite in varčne rabe virov. Vedno bolj neposredne in učinkovite so bile povezave industrijske divizije Revoza z matično direkcijo Renaulta v Franciji, kar jim je zagotavljalo hitrejše in učinkovitejše doseganje napredka.

Renault je že tradicionalno in prepričljivo vodilna znamka na slovenskem trgu osebnih in lahkih gospodarskih vozil. Komercialna divizija Revoza je z domišljeno komercialno politiko, z najbolj razvito prodajno-servisno mrežo in z odlično poklicno usposobljenimi ljudmi v tej dejavnosti tudi v izredno zaostrenih tržnih razmerah zadnjih nekaj let svoji matični znamki uspela ohraniti nesporni primat. Njihove funkcionalne vezi in stiki z Renaultovo komercialno direkcijo za Evropo so bili v zadnjih nekaj letih vedno tesnejši. Naglo so povečevali tudi svojo odzivnost na spremenljive tržne razmere in jih strokovno predvidevali. Vse to se je jasno odrazilo v doseženem naglem napredku.

“Z ustanovitvijo komercialnega hčerinskega podjetja v Sloveniji bomo dosegli boljšo preglednost delovanja in večjo učinkovitost na našem področju, to pa so prodaja in poprodajne storitve. Tako bomo vse svoje moči osredotočili na razvoj komercialnih rezultatov. V komercialni diviziji Revoza smo se v zadnjih letih že pripravljali na samostojno delovanje, kar dokazujejo tudi dobri lanski rezultati. Na podlagi tega smo za letos razvili ofenzivno strategijo, s katero si uspešno utrjujemo položaj nesporno vodilne znamke na trgu. Zavoljo izboljšanega tržnega deleža bomo ohranili nespremenjeno kadrovsko strukturo in še naprej razvijali učinkovitost naše prodajno-servisne mreže. Nova organiziranost pa v ničemer ne spremeni komunikacije navzven: Renault kljub svoji novi dvopolnosti - industrijski in komercialni - bo še naprej nastopal enotno in usklajeno,” je dejal Jean-Pierre Ripoll, generalni direktor novega podjetja Renault Slovenija d.o.o..

“K temu bi rad dodal, da bo z ustanovitvijo novega komercialnega podjetja nam, torej Revozu kot industrijskemu podjetju, omogočeno, da se povsem osredotočimo na vodenje zelo pomembnega projekta, ki nam ga namerava Renault zaupati v bližnji prihodnosti. Konkurenčnost naše tovarne je dobro znana v celotnem industrijskem sistemu Renault. Naš največji delničar od nas zahteva, da v roku 4 let podvojimo naše proizvodne zmogljivosti. Za vse zaposlene v Revozu je to doslej največji izziv, s katerim se bomo morali spopasti. Trdno sem prepričan, da imamo vse za to potrebne sposobnosti, voljo in energijo. Vendar ta projekt ni zgolj stvar tovarne v Novem mestu, ampak bi moral zanimati tudi naše bližnje in tudi nacionalno okolje. Za ta projekt bi se morali mobilizirati vsi gospodarski subjekti. Ponudniki storitev, dobavitelji opreme in dobavitelji sestavnih delov imajo priložnost za povečanje svoje prodaje in dvig svoje tehnološke ravni v soočenju z evropsko konkurenco na projektu nacionalnega obsega,” je dejal Michel Bouton, predsednik Uprave Revoza.

Proizvodnja v tovarni Revoz v Novem mestu v minulih nekaj letih:

Leto Skupaj Clio II Clio Re­nault 5 Re­nault 4

2001 116.094 116.046

2000 122.946 122.919

1999 118.132 117.429

1998 126.397 76.601 49.926

1997 95.951 95.943

1996 89.229 72.507 16.722

1995 87.513 46.583 40.930

1994 73.990 22.280 51.710

1993 58.367 12.677 45.690

1992 83.534 61.862 21.672

1991 75.190 48.871 26.319

1990 67.964 28.432 39.532

Prodaja vodilne znamke Renault v Sloveniji zadnjih nekaj let:

(nove registriracije - vir podatkov MNZ, obdelava Revoz/ARDI)

osebni avtomobili lahka gospodarska vozila vodilni model na trgu

Leto število tržni delež število tržni delež ime število tržni delež

2001 11.862 21,63% 933 24,37% Clio II 5.158 9,41%

2000 12.465 19,59% 1.104 27,82% Clio II 5.873 9,23%

1999 16.622 20,83% 963 20,52% Clio II 7.539 9,45%

1998 15.046 21,93% 787 19,57% Clio I+II 6.078 8,86%

1997 12.870 21,18% 476 10,53% Clio 5.632 9,27%

1996 15.652 26,03% 741 17,61% Clio 5.353 8,90%

1995 15.731 25,67% 1.006 23,51% Clio 5.498 8,97%

1994 12.429 26,80% 811 25,22% Renault 5 4.276 9,22%

1993 15.390 25,62% 730 23,20% Renault 5 7.395 12,31%

Lastniška struktura delniške družbe Revoz - stanje 31. decembra 2001:

Renault 66,68 %

Holding IMV d.o.o.* 30,28 %

Republika Slovenija* 3,04 %

* Delnice Holdinga IMV d.o.o. in delnice Republike Slovenije se prenašajo na PID-e. Holding IMV d.o.o. je v lasti Slovenske razvojne družbe. Za zaposlene je iz naslova premalo izplačanih plač v letih 1991 in 1992 glede na takrat veljavno kolektivno pogodbo rezerviranih 20 odstotkov delnic tega holdinga.

Ključni finančni podatki podjetja Revoz d.d.

2001 2000 (zneski v 000 SIT)

Čisti prihodek iz prodaje 214.506.943 197.866.001

od tega izvoz 182.967.389 170.176.464

Čisti dobiček 1.303.858 1.271.912

Naložbe 4.755.964 3.659.805