O-STA

Skupina Renault dosegla svoje prilagojene cilje

Skupina Renault je kljub težavnim okoliščinam dosegla svoje, v oktobru prilagojene, cilje z maržo iz osnovne dejavnosti Skupine v višini 4,8 % in s pozitivnim prostim operativnim denarnim tokom avtomobilske dejavnosti.

•Prodajne količine dosegajo 3,8 milijona evrov, kar predstavlja 3,4-odstotno znižanje.

•Poslovni prihodki Skupine so nižji za -3,3 % in znašajo 55.537 milijonov evrov. Ob primerljivih tečajih1 bi bili poslovni prihodki nižji za -2,7 %.

•Marža iz osnovne dejavnosti Skupine v višini 2.662 milijonov evrov predstavlja 4,8 % poslovnih prihodkov in je nižja za -950 milijonov evrov v primerjavi z letom 2018.

Rezultat poslovanja Skupine znaša 2.105 milijonov evrov v primerjavi z 2.987 milijoni evrov.

Neto rezultat znaša 19 milijonov evrov v primerjavi s 3.451 milijonov evrov. Ob slabšem rezultatu poslovanja je do padca prišlo zaradi manjšega prispevka povezanih podjetij, ki je nižji za -1.730 milijonov evrov, in zaradi stroškov odloženih davkov v Franciji za -753 milijonov evrov.

Pozitivni prosti operativni denarni tok avtomobilske dejavnosti znaša 153 milijonov evrov.

"Skupina Renault je kljub težkemu letu uspela doseči rezultate, ki so v skladu z usmerjenimi prilagoditvami. Posebej bi se rada zahvalila vsem sodelavkam in sodelavcem za njihov trud in zavzetost, brez katerih tega ne bi mogli uresničiti. Načrti za leto 2020 so zadržani, kajti pričakujemo nestabilnost trgov, zlasti v Evropi zaradi zakonodaje CAFE (Program čisti zrak za Evropo) in možnih vplivov koronavirusa. Kljub temu pa mi veliko zaupanje vlivajo okrepitev vodstvene ekipe, nov zagon Zveze in uspeh novih modelov na trgu, kar pomeni, da je Skupina sposobna izpeljati ponovni vzpon," je izjavila Clotilde Delbos, začasna generalna direktorica Renaulta.

... več v pripetem sporočilu za medije