O-STA

Sporočilo za javnost z današnje seje nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d. d., je na današnji seji obravnaval gradiva in priprave za 9. skupščino delničarjev družbe, ki bo 27. maja 2003 in sprejel sklep, da bo predlagana dividenda 700 SIT na delnico.