O-STA

Enostavneje do prototipov in hitreje do novih "Big Data" aplikacij

XLAB koordinira projekt MIKELANGELO, ki ga podpira Evropska unija v okviru programa Obzorje 2020. Znanstveniki in inženirji, ki sodelujejo pri MIKELANGELU želijo izboljšati delovanje splošnonamenskega navideznega okolja, svoje rezultate pa nameravajo podpreti s prikazom delovanja procesa izdelave prototipov ultralahkih letal, implantatov v medicini ter z obdelavo velikih količin podatkov. Upravljanje velikih količin podatkov je osrednja točka tudi drugega novega projekta DICE na oddelku XLAB Research, v okviru katerega razvijajo okolje, ki poenostavlja razvoj aplikacij za upravljanje velikih količin podatkov. Rezultati obeh projektov bodo koristni tako s tehničnega kot s finančnega vidika - manjša in srednje velika podjetja bodo v svojih podatkih našla novo vrednost učinkoviteje, z visokozmogljivimi računalniki v oblaku pa zmanjšala režijske stroške za najem strojne opreme.

MIKELANGELO razvija izboljšave virtualizacijskega okolja

Glede na tržne raziskave uporaba visokozmogljivih aplikacij v oblaku za manjša in srednje velika podjetja prinaša večjo konkurenčnost. Namen MIKELANGELA je prav ta - omogočiti poganjanje visokozmogljivih oz. aplikacij HPC v oblaku in tako za uporabnike zmanjšati stroške, v primerjavi s poganjanjem aplikacij HPC na superračunalnikih ali gručah računalnikov, kar je bila dosedanja praksa. Tehnologije za enostavno upravljanje z navideznimi računalniki, dodeljevanje in plačevanje zanje po potrebi, ki so se uveljavile v oblaku, bodo pripomogle k znižanju stroškov v primerjavi s klasičnim pristopom HPC na superračunalnikih ali gručah, ki zahteva veliko ročne administracije (papirologije) in traja precej dlje, kot pristop v oblaku.

"Projekt MIKELANGELO naslavlja ključno oviro za širši razcvet visokozmogljivih aplikacij v virtualiziranem okolju: učinkovit dostop do podatkov. Naj bodo podatki shranjeni v pomnilniku, na disku ali pa dostopni preko omrežja, je dostop do njih bistveno počasnejši kot v okolju superračunalnika," pravi tehnični koordinator Gregor Berginc in dodaja: "Rezultati projekta, ki bodo namenjeni tako lastnikom visoko zmogljive infrastrukture kot uporabnikom le-te, bodo zmanjšali razlike v hitrosti delovanja v primerjavi s superračunalnikom, s tem pa povečali izrabo visokozmogljive infrastrukture ter znižali vstopne stroške končnih uporabnikov, saj bo za isto nalogo potreben najem bistveno manjšega števila računalnikov."

MIKELANGELO poteka v okviru programa Obzorje 2020, ki ga financira Evropska unija, XLAB pa je tokrat prvič ni le tehnični izvajalec, ampak tudi v vlogi koordinatorja. V projektu sodelujejo vodilna podjetja in raziskovalne ustanove s področja oblačnega in virtualizacijskega okolja iz Evrope in širše, ki s svojimi izkušnjami zagotavljajo celoten nabor tehnologij, potrebnih za izvedbo ambicioznega projekta; Univerza v Stuttgartu, IBM Research, Intel, GWDG, Pipistrel, Cloudius Systems, Univerza Ben-Gurion in Huawei.

Na XLABu so prepričani o kakovostno pripravljeni tehnični zasnovi projekta. "XLAB velja na področju priprave projektnih predlogov za zaupanja vrednega partnerja, ki sodeluje, predlaga in piše vsebine in prispeva s svojimi znanji in idejami pri celotni zasnovi projekta," pravi koordinator projekta, dr. Daniel Vladušič. "Koordinatorstvo projekta Okvirnega programa Obzorje 2020 prikazuje tehnično in raziskovalno odličnost, v končni fazi pa tudi organizacijske sposobnosti podjetja - povsem običajne administrativne zadeve so na tem nivoju že kar kompleksne."

Direktor podjetja XLAB, dr. Gregor Pipan, dodaja: "Z izbiro za koordinatorstvo XLAB dokazuje, da se majhna specializirana raziskovalna podjetja z dobro idejo in inovativno tehnologijo lahko uspešno potegujejo za sredstva. "

Enostavneje do prototipov ...

Med sodelujočimi podjetji je tudi slovenski proizvajalec ultralahkih letal Pipistrel, ki bo preizkušal aplikacije HPC v oblaku za izboljšave aerodinamičnih lastnosti in odkrivanje napak v zgodnji fazi načrtovanja. Manjša in srednje velika podjetja, kot je Pipistrel, ne razpolagajo s specializirano strojno opremo, kot so visokozmogljivi računalniki, zato jo za izvajanje zahtevnih numeričnih simulacij, potrebnih za oblikovalski proces, najemajo. Uporaba infrastrukture MIKELANGELO bo oblikovalcem omogočila hitrejši zagon aplikacij HPC in učinkovito in cenejše izvajanje simulacij v oblaku s povratnimi informacijami o delovanju v skoraj realnem času.

... in hitreje do aplikacij za upravljanje z velikimi podatki

Učinkovitejši dostop do podatkov je osrednja točka tudi novega evropskega projekta DICE, ki sočasno poteka v podjetju XLAB. Z vzpostavitvijo razvojnega okolja bodo omogočili hitrejši razvoj aplikacij za obdelavo velikih podatkov v javnem in zasebnem oblaku in razvili orodja za sprotno preverjanje njihove učinkovitosti, zanesljivosti in varnosti.

"DICE želi razviti orodja, ki bodo podjetjem, ki imajo v lasti ogromne zbirke podatkov, omogočila hitro, stroškovno učinkovito in zanesljivo priti do novih izsledkov na podlagi shranjenih podatkov, kar jim bo dalo dodatno konkurenčno prednost na trgu," pravi projektni vodja pri podjetju XLAB, dr. Matej Artač. "Manjša in srednje velika podjetja potrebujejo učinkovite in zanesljive metode za implementacijo idej v hitre prototipe, s katerimi bi ostali konkurenčni na trgu."

V novem projektu DICE, ki ga podpira Evropska unija v okviru programa Obzorje 2020, sodeluje skupaj devet partnerjev iz sedmih evropskih držav, poleg podjetja XLAB še Imperial College London, Politehnika v Milanu, Inštitut e-Austria Temišvar, Flexiant, Tehnološki center v Atenah, Prodevelop, Netfective in Univerza v Zaragozi.

Več informacij o obeh projektih MIKELANGELO in DICE je dostopnih na spletnih straneh: http://www.mikelangelo-project.eu/

http://www.dice-h2020.eu/

Koordinator projekta, dr. Daniel Vladušič, in tehnični koordinator Gregor Berginc sta predstavljala projekt MIKELANGELO na konferenci NetFutures 2015 v Bruslju. --> slika spodaj

Raziskovalni oddelek XLAB Research je bil ustanovljen leta 2003. V več kot 10 letih svojega delovanja je sodeloval pri številnih slovenskih in evropskih projektih, januarja 2015 je prevzel koordinatorstvo evropskega projekta Mikelangelo, ki ga podpira Evropska unija v sklopu programa Obzorje 2020. Znotraj projektov preizkušene ideje in pridobljeno znanje nenehno vrača v okolje z izboljšavami na področju varnosti v oblaku, hitrejšemu odzivu v kriznih situacijah, omogočanje večje samostojnosti starejšim osebam na svojem domu itd.