O-STA

Sberbank banka: prepoznaven in cenjen bančni partner

"Sberbank banka se je v letu 2014 dokončno uveljavila v slovenskem prostoru in postala prepoznaven in cenjen bančni naslov," je svoj komentar poslovnih rezultatov za minulo leto na kratko strnil predsednik uprave Sberbank d.d. Gašpar Ogris- Martič.

Banka je po dveh letih močne rasti, predvsem na kreditnem poslovanju, postopoma upočasnila rast in nadaljuje z zmerno dinamiko razvoja. To velja predvsem za segment poslovanja s podjetji, kjer je v lanskem letu dosegla 7% rast. Na področje mikro podjetij in fizičnih oseb (40% rast v primerjavi z letom 2013) je bila tudi v letu 2014 zabeležena močna rast.

Na depozitni strani je banka beležila zavidljivo rast (30 %) in to v vseh segmentih. Pri poslovanju s podjetji je bila zabeležena nekoliko višja rast kot na strani poslovanja s prebivalstvom.

Prihodki iz poslovanja so se povečali v primerjavi s predhodnim letom skoraj za 50%. Rast obsega poslovanja se je odražala v povečanju prihodkov v skoraj vseh segmentih: neto obrestni prihodki so se zvišali za 36 %, neto prihodki iz naslova provizij za 56 % ter iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov za 179 %.

Tudi v letu 2014 se je nadaljevalo povečanje števila novih komitentov; v primerjavi z letom 2013 so število strank povišali za 31 %.

Banka je ob koncu leta izkazala dobiček pred oslabitvami za kreditna tveganja v višini 25,3 mio EUR, kar je za 93 % nad lanskoletno vrednostjo. Končni dobiček pred davki in po oblikovanih oslabitvah za kreditna tveganja je znašal 6,9 mio EUR (v letu 2013: 1,3 mio EUR). Količnik kapitalske ustreznosti je znašal 15,85%.