O-STA

Vabilo na predstavitev knjige Učinkovito sodno varstvo v pravu EU

Vabimo vas na predstavitev knjige Učinkovito sodno varstvo v pravu EU, ki bo v četrtek, 2. 7. 2015, ob 12. uri, v knjigarni Uradnega lista Republike Slovenije, na Dunajski cesti 167 v Ljubljani (pritličje stavbe Rotonda, tik pred severno ljubljansko obvoznico).

Knjigo bo predstavila avtorica dr. Alenka Berger Škrk.

Knjiga prinaša celovito analizo sodnega sistema EU ter z njim povezanih nacionalnih in mednarodnih sodnih sistemov. Avtorica pri tem obravnava sistemska vprašanja, povezana z načelom učinkovitosti, in posamezna vprašanja znotraj tega. Odgovori in ocene, ki jih daje, so različni, tudi kritični, ko opozarja na težave in nedodelanost sistema.

Avtorica poglobljeno analizo sodnega sistema, nadgrajeno s tehtnim argumentiranjem, zaokrožuje s povzemanjem v sklepnem poglavju ter z navajanjem bogate literature in sodne prakse. Bralcem je za lažje povezovanje in iskanje v pomoč tudi stvarno kazalo.

Knjiga omogoča jasnejši pogled na sodni sistem EU in je namenjena vsem, ki kakorkoli uporabljajo pravo EU.

Dodatne informacije dobite pri Alenki Klemenc, tel. 01 2001-869, e-pošta: alenka.klemenc@uradni-list.si, ali Jelki Kotar, tel. 01 2001-838, e-pošta: jelka.kotar@uradni-list.si.