O-STA

RAZPIS za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2015/2016.

Študentski dom Ljubljani ponovno obvešča, da je bil objavljen RAZPIS za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2015/2016.

Celotno besedilo razpisa je dostopno na spletni strani Študentskega doma Ljubljana: http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/objava-razpis_za_2015-2016.pdf;

in spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Bivanje/Bivanje_2015/Razpis_za_subvencionirano_bivanje_2015-16.pdf.

Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/bivanje/.

Rok za oddajo prošnje je 14. avgust 2015 in je enoten tako za sprejem kot za podaljšanje bivanja. Z oddajo prošnje ne odlašajte do zadnjega dne.