O-STA

4. Kongres javnega naročanja

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar bo v Portorožu 22. septembra 2015 v grand hotelu Bernardin odprl 4. Kongres javnega naročanja, na katerem bodo znanje in izkušnje izmenjali priznani strokovnjaki iz sveta javnih naročil. Strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja bo letos potekalo v luči novega ZJN-3.

Udeleženci kongresa bodo poglobljeno obravnavali različne teme, od aktualne tematike sklepanja koncesijskih pogodb do najnovejše prakse Državne revizijske komisije. Ukvarjali se bodo tudi z različnimi praktičnimi vidiki javnega naročanja, kot so na primer državne pomoči in javno naročanje, protikonkurenčno ravnanje ponudnikov, uporaba meril, ki niso zgolj samo cena, pridržki ponudnikov ob razpisni dokumentaciji in osnutku pogodbe, praktični primeri oddaje naročil in sestava popolne ponudbe.

Na kongresu smo pripravili tudi strokovno soočenje mnenj ob okrogli mizi 5 največjih izzivov in 5 največjih problemov javnega naročanja v Republiki Sloveniji v luči novega ZJN-3. Na okrogli mizi bodo sodelovali minister za javno upravo Boris Koprivnikar, predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec, predsednik Državne revizijske komisije Borut Smrdel in generalni direktor GZS mag. Samo Hribar Milič.

Za vsa dodatna vprašanja sta vam na voljo Ana Wagner, tel. 01/2001-856 ali po elektronski pošti ana.wagner@uradni-list.si, ali Mojca Korošec, tel. 01/2001-835 ali po elektronski pošti mojca.korosec@uradni-list.si.

Več o kongresu lahko najdete na naslovu http://kjn.uradni-list.si/index.php.