O-STA

OBVESTILO ZA MEDIJE - Deveti svetovni dan kontracepcije: Tvoje življenje. Tvoja prihodnost. Kontracepcija - spoznaj vse možnosti

LJUBLJANA, september 2015 - Svetovni dan kontracepcije, ki bo letos 26. septembra potekal že deveto leto, želi s temo 'Tvoje življenje. Tvoja prihodnost. Kontracepcija - spoznaj vse možnosti' spodbuditi mlade ljudi k sprejemanju odgovornosti za kontracepcijo in k spoznavanju vseh možnosti kontracepcije, ki so jim na voljo. Ocenjujejo, da je za 33 milijonov nenačrtovanih zanositev vsako leto po svetu odgovorno pomanjkanje ozaveščenosti in neuporabe ali nepravilne rabe kontracepcije[1]. Prav zato je pomembno, da mladi dobro poznajo različne kontracepcijske metode, ki so na voljo.

Da bi komunikacijo približali mladim, bo v Sloveniji v prihodnjih dneh prenovljena vsebina spletne strani Svetovnega dne kontracepcije www.your-life.com. Spletna stran vsebuje nevtralne informacije o kontracepciji in je v pomoč mladim, da v razgovoru z zdravstvenim strokovnjakom izberejo kontracepcijo, ki je zanje najbolj ustrezna. Obenem bodo pod oznako #AFriendOfMine potekale tudi globalne digitalne aktivnosti na različnih družbenih omrežjih, ki mladim po vsem svetu ponujajo nove in anonimne priložnosti za pogovor o spolnosti in možnostih kontracepcije.

Združbo Svetovnega dne kontracepcije, katerega pobudnik je družba Bayer HealthCare, sestavlja dvanajst organizacij. Skupaj si prizadevajo k boljši ozaveščenosti in spodbujajo mlade, da se poučijo o kontracepciji ter se o njej odprto pogovarjajo s svojimi zdravniki in partnerji. Druži jih ambiciozen cilj: svet, v katerem je vsaka nosečnost zaželena.

Ovira, ki mladim preprečuje, da bi iskali odgovore na vprašanja o spolnem zdravju, je tudi občutek sramu. Ena od možnih rešitev za naslavljanje te težave je digitalna komunikacija prek spletnih strani in družbenih omrežij. Najstnikom po svetu ponuja nov in anonimen način, da se pogovorijo o spolnosti in kontracepciji. S pomočjo slikovnih sporočil, YouTube posnetkov in družbenih omrežij lahko mladi delijo svoje izkušnje ter zastavljajo vprašanja o svojem spolnem zdravju in pravicah.

Nenačrtovane nosečnosti predstavljajo resen in naraščajoč zdravstveni problem. Med 208 milijoni zanositev, ki se zgodijo vsako leto, jih je več kot 41 % nenačrtovanih. In med temi se jih skoraj polovica konča s splavom.[2] Glavno skrb predstavljajo najstniške zanositve, ne glede na to ali so načrtovane ali ne. "Eden največjih izzivov je spreminjanje norm in razumevanja v skupnosti - od videnja mladih kot problematičnih in tveganih, do spoznavanja njihove realnosti danes kot tudi njihove obljube in potencial v prihodnosti. To je razmišljanje, ki normalizira najstniško seksualnost in išče načine za krepitev zaščitnih dejavnikov," pravi Cate Lane, svetovalka za mlade v uradu Office of Population and Reproductive Health's Service Delivery Improvement Division, USAID, USA.

O svetovnem dnevu kontracepcije (World Contraception Day)

Svetovni dan kontracepcije, ki poteka 26. septembra, je vrhunec vsakoletnih prizadevanj kampanj, ki si prizadevajo k izboljšanju spolnega zdravja. S sloganom Tvoje življenje. Tvoja prihodnost. Kontracepcija - spoznaj vse možnosti ta ozaveščevalna kampanja ubira povsem nov pristop k izobraževanju o spolnosti. Kampanja ima tudi svojo spletno stran, posvečeno kontracepciji, www.your-life.com, kjer lahko mladi najdejo nevtralne informacije o kontracepciji. Vsebina spletne strani je predstavljena na enostaven in razumljiv način, mlade pa spodbuja, da poiščejo strokovne informacije ne da bi ob tem občutili sram ali bi jim bilo nerodno.

Kampanjo Tvoje življenje. Tvoja prihodnost. Kontracepcija - spoznaj vse možnosti podpira združba 12 mednarodnih nevladnih organizacij ter znanstvenih in strokovnih združenj s področja spolnega in reproduktivnega zdravja, pobudnik kampanje pa je družba Bayer HealthCare.

Pridruženi podporniki Svetovnega dneva kontracepcije so:

o Asian Pacific Council on Contraception (APCOC)
o Centro Latinamericano Salud y Mujer (CELSAM)
o European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC)
o Engender Health
o DSW (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung)
o International Federation of Pediatric and Adolescent Gynecology (FIGIJ)
o International Planned Parenthood Federation (IPPF)
o Marie Stopes International (MSI)
o Population Services International (PSI)
o The Population Council
o The United States Agency for International Development (USAID)
o Women Deliver (WD)

S podporo podjetja Bayer HealthCare si te organizacije prizadevajo, da bi mlade ljudi po vsem svetu izobrazili z vsemi informacijami, ki jih potrebujejo za sprejemanje ozaveščenih odločitev o njihovem spolnem in reproduktivnem zdravju. Bayer HealthCare ima dolgo zgodovino skrbi za žensko zdravje in se že vrsto let zavzema za izboljšanje izobraženosti o spolnem in reproduktivnem zdravju.

Družba Bayer HealthCare

Skupina Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na področjih varovanja zdravja, kmetijstva in visokotehnoloških materialov. Bayer HealthCare, podskupina družbe Bayer AG z letnim prometom v višini okoli 20 milijard evrov (2014), je ena vodilnih svetovnih inovativnih družb na področju varovanja zdravja in proizvodnje zdravil s sedežem v nemškem Leverkusnu. Podskupina opravlja globalne dejavnosti v štirih poslovnih enotah: Animal Health (veterinarska zdravila in izdelki za nego živali), Consumer Care (zdravila, ki se izdajajo brez recepta, in prehranska dopolnila), Medical Care (medicinski pripomočki) in Pharmaceuticals (zdravila, ki se izdajajo na recept). Cilj družbe Bayer HealthCare je izumiti, razviti, proizvesti in tržiti izdelke za izboljšanje zdravja ljudi in živali po vsem svetu. Družba Bayer HealthCare ima 60.700 zaposlenih po vsem svetu (31. 12. 2014), in sicer v več kot 100 državah. Za več informacij obiščite www.healthcare.bayer.com.

Z našo službo za odnose z javnostmi lahko stopite v stik tudi na spletnem mestu press.healthcare.bayer.com

Sledite nam lahko na omrežju Facebook: http://www.facebook.com/healthcare.bayer
Sledite nam lahko na omrežju Twitter: https://twitter.com/BayerHealthCare

Za več informacij prosimo obiščite spletno stran www.Your-Life.com ali nas kontaktirajte:

Kontakt:

Katja Kresse, Tel. 01 581 44 13

E-Mail: katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik, Tel. 01 581 44 64

E-Mail: natasa.pecnik@bayer.com

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.

Reference


[1] WHO, Unsafe Abortion - Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated MOrtality in 2008, 6th ed, 2011

[2] Singh, S., Sedgh, G., Hussain, R., (2010). Unintended pregnancy: worldwide levels, trends, and outcomes. Stud Fam Plann 2010, 41(4): 241-250, URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21465725 (7/8/2015)