O-STA

Znanstvenik bo stopil med mlade raziskovalce

BODOČI RAZISKOVALCI SE BODO SREČALI Z ZNANSTVENIKOM

V ponedeljek, 12. oktobra, se bodo dijaki Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole iz Ljubljane, srečali s projektom OD MLADEGA RAZISKOVALCA DO ZNANSTVENIKA, ki se letos izvaja že četrto leto zapored v okviru vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna šola. Tega izvaja društvo Planet Zemlja s pomočjo strokovnjakov različnih področij in tako bodo dijaki, stari med 17 in 19 let te šole, prisluhnili direktorju Znanstvene Fundacije Slovenije, dr. Edvardu Kobalu o tem, s kakšnimi izzivi se srečujejo pri svojem delu znanstveniki, kaj prinaša znanost človeštvu, kje so meje vesolja ipd.

V časih ko ljudje hitimo odgovorom nasproti, v svetu ki si zastavlja vse več vprašanj, je poklic znanstvenika vse bolj dragocen. In ker se morajo mladi že zgodaj odločiti za študij in poklic, je informacija s prve roke lahko zelo dragocena. Prepričani smo, da bodo mladi tudi tokrat nad predavanjem navdušeni.

Natečaj bo s svojimi projekti pot nadaljeval v sredo, 14. oktobra, ko bodo učenci OŠ Roje obiskali stanovalke Doma starejših občank in občanov, ter se spoznali z novim projektom: Babičina zgodba o zeliščih.

Za morebitne objave se vam zahvaljujemo.

Www.planet-zemlja.org

www.eko-generacija.org

Ker nam ni vseeno!

O NATEČAJU:

Društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA - VRTEC. Nanj se je doslej odzvalo prek 300 zavodov, naziv pa jih je doslej pridobilo prek 220. Zabeležili smo prek 45.000 sodelujočih otrok in mentorjev iz vseh regij Slovenije.

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec naj bi pripomogla k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Zato je društvo tudi v tem šolskem letu izvedlo natečaj v želji, da bi se nanj prijavilo še več zavodov, saj želijo s projektom doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja.

Pri projektu sodelujejo priznani slovenski strokovnjaki in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij. Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS in Znanstveno raziskovalnega centra SAZU, strokovnjakov društva Morigenos - slovenskega društva za morske sesalce, društva Skrinja, Gradbenega Instituta ZRMK, svetovnega gibanja Food Revolution, bodo letos v projektu sodelovali tudi Košarkarska Zveza Slovenije, Zavod za varno igro in Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik.

O društvu Planet Zemlja

društvo Planet Zemlja se je ustanovilo leta 2007 s ciljem izvedbe okoljskega koncerta Live Earth tudi v Sloveniji (http://www.planet-zemlja.org/2007/06/7-7-koncert-rock-za-prihodnje-generacije/). Danes društvo deluje že deveto leto na področju osveščanja javnosti o pomenu odnosa posameznika do okolja, komuniciranja okoljskih tem z najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo strokovnjakov skozi različne projekte in dogodke. Leta 2010 je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, leta 2013 pa tudi po Zakonu o varstvu okolja.

Več na: www.planet-zemlja.org

--

Ker nam ni vseeno!
društvo Planet Zemlja deluje v javnem interesu
www.planet-zemlja.org

info@planet-zemlja.org

BODITE DOBRODELNI IN PODPRITE DELOVANJE DRUŠTVA:
http://www.planet-zemlja.org/2010/12/namenitev-dela-dohodnine-nasemu-drustvu/